ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3-4/2017, Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από το ότι ο διευθύνων τη συζήτηση παρέλειψε να δώσει αυτεπαγγέλτως στον κατηγορούμενο ή τους συνηγόρους του τον λόγο, δεδομένου ότι η επικαλουμένη ακυρότητα δεν οφείλεται σε παράλειψη υποχρεώσεως του δικαστηρίου. ΑΠ 131/2016,

σελ. 284.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που απέρριψε την έγκληση δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως. Επομένως, δεν συγχωρείται κατ’ αυτής αναίρεση. ΣυμβΑΠ 251/2016,

σελ. 316.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Βλ. και ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Ακόμη και αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικό τρόπο παραπομπής για καθένα από τα συναφή κακουργήματα, αναφορικά με τον τρόπο περάτωσης της κύριας ανάκρισης, πρέπει να επικρατήσει ο κανόνας που εισάγει το άρθρο 308 ΚΠΔ, δηλαδή η έκδοση βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και όχι η εξαίρεση του άρθρου 308Α ΚΠΔ. ΔιατΕισΕφΔυτΣτερΕλλ 25/2017,

σελ. 341.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Βλ. και ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που το αντικείμενο εκκρεμούς ποινικής δίκης αποτελεί προδικαστικό ζήτημα σε άλλη εκκρεμή ποινική δίκη, εφόσον δεν είναι σκόπιμη ή δυνατή η ένωση των δύο δικών, αναστέλλεται η δεύτερη εωσότου εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί της πρώτης δίκης. ΔιατΕισΕφΑθ 370/2014,

σελ. 334.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εις βάρος της πρώην συζύγου του, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. ΑΠ 131/2016,

σελ. 284.

ΑΠΑΤΗ

Συνιστά εξ ευηθείας απρόσφορη απόπειρα απάτης η πώληση ενός “ψευτο-iphone” σε πολύ χαμηλή τιμή; Μελ. Κ. Βαθιώτης,

σελ. 225.

Ελλείψει του στοιχείου της παραπλάνησης ως γενεσιουργού αιτίας της περιουσιακής μετακίνησης, δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί το τετελεσμένο αδίκημα της απάτης αλλά μπορεί να γίνει μόνο λόγος για απρόσφορη απόπειρα απάτης, διότι η φύση του μέσου που χρησιμοποιήθηκε ήταν τέτοια, ώστε να αποβαίνει απολύτως αδύνατη η τέλεση της απάτης. ΜΠλημΕυρυτ 150/2014,

σελ. 308.

Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι ο Δήμος δεν υπέστη από τις επίδικες πράξεις του περιουσιακή ζημία, διότι η φερόμενη ως τέτοια αντισταθμίστηκε πλήρως από την ισάξια αντιπαροχή των υπηρεσιών του είναι αβάσιμος, διότι ναι μεν ο κατηγορούμενος είχε την εμπειρία και τις ικανότητες να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, πλην όμως στερούνταν το απαιτούμενο, κατά τους όρους της προκήρυξης, τυπικό προσόν του τίτλου σπουδών. ΣυμβΕφΠατρ 146/2016 (παρατ. Στ. Παναγιωτάκης),

σελ. 300.

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Οι εν λόγω πράξεις τελέστηκαν στις 10.12.2003 και 4.7.2012, καθόσον ο κατηγορούμενος κατά τους ως άνω χρόνους, αφού έκανε χρήση του πλαστού πτυχίου που ο ίδιος κατήρτισε, έπεισε άλλους, και δη τους υπαλλήλους του Δήμου, σε πράξεις. ΣυμβΕφΘεσ 532/2016,

σελ. 293.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δεν ήταν απαραίτητο για την πληρότητα των αιτιολογιών να αντικρουσθεί η εργαστηριακή έκθεση πραγματογνωμοσύνης, αφού το δικαστήριο δεν διαφοροποίησε το συμπέρασμα της ως άνω εκθέσεως ούτε στήριξε το αποδεικτικό του πόρισμα σε αυτήν αλλά επί πλείστων άλλων στοιχείων. ΑΠ 131/2016,

σελ. 284.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΕΝΤΩΝ

Γίνεται εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και επιδικάζεται στον αιτούντα για τεκμαρτή περιουσιακή του ζημία και ηθική βλάβη για κάθε μία ημέρα του χρονικού διαστήματος των 17 μηνών και 18 ημερών που κρατήθηκε προσωρινά το ποσόν των 20 ευρώ. ΤρΕφΚακΠειρ 401/2016,

σελ. 318.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Συνιστά εξ ευηθείας απρόσφορη απόπειρα απάτης η πώληση ενός “ψευτο-iphone” σε πολύ χαμηλή τιμή; Μελ. Κ. Βαθιώτης,

σελ. 225.

Ελλείψει του στοιχείου της παραπλάνησης ως γενεσιουργού αιτίας της περιουσιακής μετακίνησης, δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί το τετελεσμένο αδίκημα της απάτης αλλά μπορεί να γίνει μόνο λόγος για απρόσφορη απόπειρα απάτης. ΜΠλημΕυρυτ 150/2014,

σελ. 308.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Βλ. και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μεταξύ συναφών αδικημάτων ίσης βαρύτητας επικρατεί το ανώτερο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θεωρείται ανώτερο από τα άλλα. ΔιατΕισΕφΔυτΣτερΕλλ 25/2017,

σελ. 341.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

«Πραγματικό» δεδικασμένο, τυπικό και ουσιαστικό, μερικό ή ολικό, κάθετο ή οριζόντιο, πλάγιο ή οιονεί. Μελ. Θρ. Κονταξής,

σελ. 235.

ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. ΑΠΑΤΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) Βλ. και ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Καταχώριση στο διαδίκτυο κειμένου με δυσφημιστικά γεγονότα και ανακοίνωση από τηλεοράσεως δυσφημιστικών γεγονότων, αφού το διαδίκτυο και η τηλεόραση δεν αποτελούν τυπογραφία, ούτε θεωρούνται μηχανικά μέσα πολλαπλασιασμού χειρογράφων και δεν θεωρούνται «Τύπος» ή «έντυπο» δεν στοιχειοθετούν αδίκημα τελούμενο διά του Τύπου. ΑΠ 192/2017,

σελ. 281.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Ακόμη κι αν το Εφετείο Κακουργημάτων, δικάζοντας σε πρώτο βαθμό, δεν έκανε όλα αυτά που μπορούσε προκειμένου να υποχρεώσει τη γραφολόγο να εμφανισθεί ενώπιόν του, αυτή ήταν μία πραγματογνώμονας και όχι μάρτυρας και η έκθεσή της δεν ήταν ούτε το μοναδικό ούτε το καθοριστικό στοιχείο για την καταδίκη του προσφεύγοντος. ΕΔΔΑ υπόθ. Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδας, απόφ. της 6.10.2016 (παρατ. Α. Μαγριππή),

σελ. 346.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Η αναστολή της ποινικής διαδικασίας συνάγεται ερμηνευτικά πως εμπίπτει στις δικαιοδοτικές εξουσίες του Συμβουλίου Εφετών, όταν αυτό επιλαμβάνεται κατόπιν προσφυγής του άρθρου 322 παρ. 3 ΚΠΔ, παρά την απουσία σχετικής ρητής δυνατότητας από τις περιοριστικά αναφερόμενες στην παραπάνω διάταξη εξουσίες του. ΔιατΕισΕφΑθ 370/2014,

σελ. 334.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ Βλ. και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

Εάν το δυσφημιστικό γεγονός συνιστά αξιόποινη πράξη, για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, είναι υποχρεωτική η αναστολή της δίκης για τη δυσφήμηση μέχρι να περατωθεί η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του φερόμενου ως δυσφημηθέντος. ΔιατΕισΕφΑθ 370/2014,

σελ. 334.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θεώρησε εσφαλμένα ότι ο κατηγορούμενος δεν διέπραξε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης κατά τις διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά εκείνο της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου, δεχόμενο ότι στις σχετικές περί Τύπου διατάξεις υπάγονται, εκτός των εφημερίδων και των περιοδικών, και οι ιστοσελίδες και τα blogs. ΑΠ 192/2017,

σελ. 281.

ΕΓΚΛΗΜΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η προβληματική των άγραφων στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης. Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 251.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Γίνεται δεκτή η δήλωση αποχής του αιτούντος Αντεισαγγελέα ΑΠ από την εκδίκαση συγκεκριμένης υπόθεσης, στην οποία η θυγατέρα του δικηγόρος εκπροσωπούσε τους πολιτικώς ενάγοντες σε όλη την προδικασία. ΣυμβΑΠ 182/2016,

σελ. 317.

Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 48 ΚΠΔ σε προσφυγή κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, που απέρριψε την έγκληση, δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως. ΣυμβΑΠ 251/2016,

σελ. 316.

ΕΚΔΟΣΗ

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του εκκαλούντος-συλληφθέντος στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, έσφαλε, δεδομένου ότι το οικείο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πάσχει κατά τα στοιχεία της εσωτερικής νομιμότητάς του. ΣυμβΑΠ 1665/2016,

σελ. 310.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

Η διά παραλείψεως τέλεση του εμπρησμού από αμέλεια από τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μελ. Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 259.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ορισμένης αξιόποινης πράξης του Ν 4443/2016 ή συναφούς αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών σχετική μηνυτήρια αναφορά. ΓνωμΕισΑΠ 1/2017,

σελ. 331.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του εκκαλούντος-συλληφθέντος στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, έσφαλε, δεδομένου ότι το οικείο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πάσχει κατά τα στοιχεία της εσωτερικής νομιμότητάς του, ήτοι της ταυτότητας του διωκόμενου με αυτό προσώπου. ΣυμβΑΠ 1665/2016,

σελ. 310.

ΕΦΕΣΗ

Επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο απορρίπτεται αίτηση καταδίκου περί έκτισης της ποινής του ή του υπολοίπου αυτής στην κατοικία του. ΣυμβΕφΕυβοίας 9/2017,

σελ. 328.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάση αυτής είναι ποινή κάθειρξης πέντε ετών. ΑΠ 130/2017,

σελ. 327.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προβληματική των άγραφων στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης. Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 251.

ΜΗΝΥΣΗ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος του αιτούντος κατηγορουμένου για την αποδιδόμενη πράξη της διακινήσεως ναρκωτικών και λαμβανομένης υπόψη της ως άνω ιδιότητάς του ως εξαρτημένου από τα ναρκωτικά ατόμου, αποκλείεται η ένταξή του στην έννοια του υποτρόπου και η άνω πράξη του φέρει πλέον πλημμεληματικό χαρακτήρα. ΣυμβΕφΠατρ 88/2015,

σελ. 319.

ΟΠΛΑ

Τρισδιάστατη εκτύπωση όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών και η αντιμετώπισή της από την ελληνική ποινική νομοθεσία. Μελ. Ε. Μεταξάκης,

σελ. 245.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η αναστολή της παραγραφής και η λήξη αυτής στα άρθρα 59, 432 ΚΠΔ και 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν 4139/2013. Μελ. Π. Μπρακουμάτσος,

σελ. 232.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι τέλεσε το αδίκημα του άρθρου 217 ΠΚ απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι με τον πλαστό τίτλο ο κατηγορούμενος δεν αποσκοπούσε στην άμεση συντήρηση, κίνηση ή κοινωνική του πρόοδο. ΣυμβΕφΠατρ 146/2016 (παρατ. Στ. Παναγιωτάκης),

σελ. 300.

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Οι εν λόγω πράξεις τελέστηκαν στις 10.12.2003 και 4.7.2012, καθόσον ο κατηγορούμενος κατά τους ως άνω χρόνους, αφού έκανε χρήση του πλαστού πτυχίου που ο ίδιος κατήρτισε, έπεισε άλλους σε πράξεις με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. ΣυμβΕφΘεσ 532/2016,

σελ. 293.

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος να δικασθεί για κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως με την ειδικότερη μορφή της νόθευσης. Συγκεκριμένα, αυτός επενέβη σε ταχογράφο οχήματος και ανέγραψε ιδιοχείρως έτερο όνομα, με σκοπό να εμφανισθεί ως οδηγός του εν λόγω οχήματος πρόσωπο που είχε σχετική επαγγελματική άδεια οδηγήσεως. ΣυμβΠλημΘεσ 1195/2016,

σελ. 290.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΕΦΕΣΗ

Διατάσσεται η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής της εκκαλούσας κρατουμένης, μητέρας ενός ανήλικου τέκνου. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών υπέπεσε στην πλημμέλεια της εσφαλμένης ερμηνείας της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 56 παρ. 2 ΠΚ, ενόψει του ότι απέδωσε σε αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει. ΣυμβΕφΕυβοίας 9/2017,

σελ. 328.

Υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάση αυτής είναι ποινή κάθειρξης πέντε ετών. ΑΠ 130/2017,

σελ. 327.

Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ΠΚ) και έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 265.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Εισαγγελέας, θεωρώντας ότι η πολιτικώς ενάγουσα δεν έχει δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά της αθωωτικής απόφασης, παρά μόνο για τα δυσμενή γι’ αυτήν κεφάλαια της απόφασης που την αφορούν, δεν υπέβαλε πρόταση επί της ουσίας, αλλά εισήγαγε την υπόθεση με πρόταση να απορριφθεί η αίτηση ως απαράδεκτη. ΣυμβΑΠ 1197/2016,

σελ. 313.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ακόμη κι αν το Εφετείο Κακουργημάτων δεν έκανε όλα αυτά που μπορούσε προκειμένου να υποχρεώσει τη γραφολόγο να εμφανισθεί ενώπιόν του, αυτή ήταν μία πραγματογνώμονας και όχι μάρτυρας και η έκθεσή της δεν ήταν ούτε το μοναδικό ούτε το καθοριστικό στοιχείο για την καταδίκη του προσφεύγοντος. ΕΔΔΑ υπόθ. Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδας, απόφ. της 6.10.2016 (παρατ. Α. Μαγριππή),

σελ. 346.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιότητας του κατηγορουμένου ως τοξικομανούς, αποκλείεται η ένταξή του στην έννοια του υποτρόπου, και η άνω πράξη του —αρχικώς αποδοθείσα σε βαθμό κακουργήματος— φέρει πλέον πλημμεληματικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η προσωρινή του κράτηση στερείται νόμιμου ερείσματος κατ’ άρθρο 282 ΚΠΔ. ΣυμβΕφΠατρ 88/2015,

σελ. 319.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ Βλ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ Βλ. και ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η αναστολή της παραγραφής και η λήξη αυτής στα άρθρα 59, 432 ΚΠΔ και 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν 4139/2013. Μελ. Π. Μπρακουμάτσος,

σελ. 232.

ΤΥΠΟΣ Βλ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET), ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Βλ. και ΨΕΥΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος απαιτείται δημόσιο έγγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται αναληθώς ορισμένο περιστατικό. Η ιατρική βεβαίωση που χορηγείται από ιδιώτη ιατρό, στο πλαίσιο ιδιωτικών πελατειακών σχέσεων με ασθενή, δεν συνιστά δημόσιο έγγραφο. ΠραξΑρχειοθΕισΠρΧαλκίδας της 17.11.2015,

σελ. 342.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης κάποιας αξιόποινης πράξης του Ν 4443/2016, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών σχετική μηνυτήρια αναφορά. ΓνωμΕισΑΠ 1/2017,

σελ. 331.

ΨΕΥΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της χρήσης ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, όταν η χρήση αυτή κατατείνει στην απόδειξη ζητημάτων διαφορετικών από το συνεχόμενο με το ιατρικό περιεχόμενο γεγονός. ΠραξΑρχειοθΕισΠρΧαλκίδας της 17.11.2015,

σελ. 342.


* Βλ. και αναλυτικό ευρετήριο των περιλήψεων των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου που παρατίθενται στο τέλος του τεύχους, σελ. 354.