ΣυμβΠλημΑθ 3861/2016 [Απάτη πλημμεληματική - Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο - Συρροή απάτης/υπεξαίρεσης - Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής] (παρατ. Μ. Παπαχρήστου)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 7, Ιούλιος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 386 παρ. 1 και 375 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει ότι αν ο δράστης, με τη συνδρομή των όρων του εγκλήματος της απάτης, απέκτησε την κατοχή περιουσιακού αντικειμένου, αποβλέποντας εξαρχής στην ιδιοποίησή του, και στη συνέχεια το ιδιοποιείται παρανόμως, η συρροή μεταξύ των εγκλημάτων της απάτης και της υπεξαίρεσης είναι φαινομενική πραγματική, καθώς το σκοπούμενο περιουσιακό όφελος έγκειται στην ιδιοποίηση και όχι στην απλή κτήση της κατοχής, κατά συνέπεια η ιδιοποίηση συνιστά πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού, η απαξία του οποίου έχει ήδη συνυπολογισθεί στην ποινή της απάτης. Για τον λόγο αυτό η υπεξαίρεση όταν στρέφεται κατά του αυτού υλικού αντικειμένου απορροφάται από την απάτη ως συντιμωρητή ύστερη πράξη. Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία της απάτης, θα πρέπει να εξετάσει τη συνδρομή των στοιχείων της υπεξαίρεσης, για τον λόγο ότι η διάταξη που απωθήθηκε λόγω απορρόφησης αναβιώνει, σύμφωνα με την επικρατήσασα ορολογία, κυριολεκτικώς όμως για τον λόγο ότι αίρονται οι προϋποθέσεις της φαινομενικής συρροής, και η αρχικώς θεωρηθείσα ως απορροφηθείσα διάταξη αποτελεί πλέον τη μοναδική που θέτει τη βάση της ερευνητέας ποινικής ευθύνης. Μπορεί, κατά συνέπεια, το Συμβούλιο να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με την κατηγορία της υπεξαίρεσης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ασκηθεί ρητώς ποινική δίωξη, χωρίς με τον τρόπο αυτό να επέλθει μεταβολή κατηγορίας. Οι παραπάνω σκέψεις όμως, ισχύουν υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα πραγματικά περιστατικά της κατηγορίας, όπως αυτά εξειδικεύτηκαν περαιτέρω στο έγγραφο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου απολογήθηκε κατά την ανάκριση ο κατηγορούμενος, περιλαμβάνουν τα αναγκαία κατά νόμο πραγματικά περιστατικά της κατηγορίας της υπεξαίρεσης, κατά τόπο, χρόνο και λοιπές περιστάσεις. Έτσι, εάν, εκτός από τον νομοτεχνικό δεσμό που οδηγεί στον χαρακτηρισμό της μεταξύ αυτών πραγματικής συρροής ως φαινομενικής συντρέχουν και οι αξιολογικές προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι πραγματικώς συρρέουσες αυτές πράξεις θεωρούνται ως υπαγόμενες στο αυτό αντικείμενο δίκης, τότε η αναδυόμενη υπεξαίρεση μπορεί επιτρεπτώς να εξετασθεί στο πλαίσιο του αυτού αντικειμένου, χωρίς να θεωρηθεί ότι επέρχεται μεταβολή κατηγορίας. Ένα εκ των στοιχείων βάσει των οποίων καταφάσκεται η αξιολογική ενότητα είναι και ο φερόμενος χρόνος τέλεσης της υπεξαίρεσης. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στη φαινομενική πραγματική συρροή η αναβίωση της διάταξης που εκτοπίσθηκε είναι καταρχήν δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι δεν επήλθε ως προς αυτήν κάποιος λόγος που αποκλείει τον αξιόποινο χαρακτήρα της πράξης. Εν προκειμένω, παύει οριστικώς λόγω παραγραφής η ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων για το αδίκημα της απάτης με περιουσιακό όφελος άνω των 73.000 ευρώ, ενώ παραπέμπονται αυτοί για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Συγκεκριμένα, εφόσον το αξιόποινο της απάτης εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής και η τέλεσή της ή μη δεν έχει ερευνηθεί και κριθεί κατ’ ουσίαν, η απορροφώμενη πράξη της υπεξαίρεσης, η οποία συρρέει φαινομενικά με την απάτη ως μη τιμωρητή υστέρα πράξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν με απάτη το ιδιοποιούμενο χρηματικό ποσό, ενώ και τα δύο αυτά εγκλήματα στρέφονται κατά του ίδιου υλικού αντικειμένου και ο χρόνος της υπεξαίρεσης τελεί σε τέτοια εγγύτητα προς αυτόν της απάτης, αναβιώνει.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.