Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 7, Ιούλιος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΕΠΙΔΟΣΗ, ΠΟΙΝΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω έλλειψης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών περί άμυνας και κατάστασης ανάγκης και ως προς την επιβληθείσα ποινή. ΑΠ 702/2016,

σελ. 639.

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Μόνο όταν η αμέλεια του παθόντος ή τρίτου συνετέλεσε αποκλειστικά στην επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, διακόπτεται ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσματος. ΑΠ 1026/2016,

σελ. 636.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΕΦΕΣΗ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, η δήλωση παράστασης της πολιτικής αγωγής στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό εμφανίζει ελλείψεις κρίσιμες για την αξιολόγηση και θεμελίωση της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης των πολιτικώς εναγόντων. ΑΠ 365/2017,

σελ. 662.

Η κρινόμενη δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής είναι απαράδεκτη και για τον λόγο της μη καταβολής του οικείου παραβόλου, ως τέλους πολιτικής αγωγής, γεγονός που καθιστά την παράσταση της πολιτικής αγωγής παράνομη. ΤρΕφΠλημΑθ 2663/2017,

σελ. 663.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας η αναιρεσείουσα καταδικάσθηκε για άμεση συνέργεια σε παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. ΑΠ 1030/2017,

σελ. 656.

ΑΜΕΛΕΙΑ

Η αιτίαση του αναιρεσείοντος, με την οποία πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με τις παραδοχές της για τη συγκλίνουσα αμελή συμπεριφορά του οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας πρέπει να απορριφθεί ελλείψει εννόμου ατομικού συμφέροντος, διότι οι ελλείψεις στις οποίες αναφέρεται αφορούν τον άλλο διάδικο και από αυτές δεν αίρεται η δική του υπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος. ΑΠ 1026/2016,

σελ. 636.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Δεν θεσπίζεται δικαίωμα του κατηγορουμένου να αποδεχθεί ή όχι την ολοκλήρωση της ανάκρισης, αλλά μόνο δικαίωμά του να λάβει γνώση αυτής, είτε ο ίδιος, εφόσον κατοικεί εντός της έδρας του Ανακριτή, είτε μέσω του αντικλήτου που τυχόν έχει διορίσει στην έδρα του Ανακριτή. ΣυμβΠλημΤρικ 301/2017,

σελ. 671.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη κατά το αληθές και πραγματικό περιεχόμενό του το αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθόσον προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα είχε καταδικασθεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 7 μηνών και 15 ημερών, ήτοι σε ποινή μικρότερη από ένα έτος. ΑΠ 1095/2016,

σελ. 668.

ΑΠΑΤΗ Βλ. και ΣΥΡΡΟΗ

Εάν ο δράστης, με τη συνδρομή των όρων του εγκλήματος της απάτης, απέκτησε την κατοχή περιουσιακού αντικειμένου, αποβλέποντας εξαρχής στην ιδιοποίησή του, και στη συνέχεια το ιδιοποιείται παρανόμως, η συρροή μεταξύ των εγκλημάτων της απάτης και της υπεξαίρεσης είναι φαινομενική πραγματική. ΣυμβΠλημΑθ 3861/2016 (παρατ. Μ. Παπαχρήστου),

σελ. 643.

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Δεν γίνεται κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση αποπλάνησης ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, δεδομένου ότι αυτός ουδέποτε συνάντησε την ανήλικη, ούτε ενήργησε ασελγή πράξη σε βάρος της. ΣυμβΠλημΠατρ 342/2016,

σελ. 653.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τα στοιχεία της επικοινωνίας, τα οποία έγιναν γνωστά από την προηγουμένως διαταχθείσα άρση του απορρήτου, δεν επιτρέπεται μεν να αξιοποιηθούν αποδεικτικά σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίσθηκε με τη σχετική διάταξη, πλην, όμως, τα αποκαλούμενα στην περίπτωση αυτή «τυχαία ευρήματα» είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη όχι μόνο σε άλλη ποινική δίκη, αλλά και σε διοικητική ή πειθαρχική δίκη και διοικητική εν γένει διαδικασία. ΓνωμΕισΑΠ 2/2017,

σελ. 676.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Βλ. ΔΗΜΕΥΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Βλ. και ΔΗΜΕΥΣΗ

Αναφορικά με την κατάσχεση των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατηγορούμενο για την τέλεση του αδικήματος της παράνομης υλοτομίας σε δημόσιο δάσος, κρίνεται ότι η απουσία άλλων οχημάτων στην περιοχή επιβεβαιώνει ότι ο μόνος που υλοτομούσε σε αυτή ήταν ο καταδικασθείς. ΤρΠλημΞανθ 709/2015,

σελ. 659.

ΔΗΜΕΥΣΗ

Δέσμευση και δήμευση προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας στο Κυπριακό Δίκαιο. Μελ. Κ. Σατολιάς/Γ. Παυλίδης,

σελ. 607.

Αναφορικά με το ζήτημα εάν η δήμευση των κατασχεθέντων προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας, για τον λόγο ότι η αξία της παρανόμως υλοτομηθείσας ξυλείας είναι πολύ μικρότερη της αξίας των κατασχεθέντων μηχανημάτων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα οχήματα ως βιομηχανικά προϊόντα πάντοτε είναι ακριβότερα από τους φυσικούς πόρους και μάλιστα σε ακατέργαστη μορφή, όπως η ξυλεία. ΤρΠλημΞανθ 709/2015,

σελ. 659.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Αναφυόμενα ζητήματα κατά την εφαρμογή της εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - αιτημάτων έκδοσης και δικαστικής συνδρομής. Μελ. Π. Μπρακουμάτσος,

σελ. 601.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Γίνεται δεκτή η κρινόμενη προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση της εγκαλούσας δικηγόρου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα παρείχε τις υπηρεσίες της στην εταιρία για εννέα έτη συνεχώς, χωρίς ποτέ να έχει διατυπωθεί σε βάρος της οποιαδήποτε παρατήρηση, μομφή ή σύσταση. ΔιατΕισΕφΑθ 41/2016,

σελ. 679.

ΕΚΔΟΣΗ

Αναφυόμενα ζητήματα κατά την εφαρμογή της εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - αιτημάτων έκδοσης και δικαστικής συνδρομής. Μελ. Π. Μπρακουμάτσος,

σελ. 601.

ΕΠΙΔΟΣΗ Βλ. και ΕΦΕΣΗ

Η οικεία αιτιολογία δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού η επίδοση έγινε με θυροκόλληση, χωρίς να αναγράφεται στο αποδεικτικό επίδοσης η διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα, αλλά και χωρίς να σημειώνεται στην έκθεση επίδοσης η υπογραφή αυτού. ΑΠ 221/2017,

σελ. 666.

ΕΡΕΥΝΕΣ

Στις διατάξεις των άρθρων 253 επ. ΚΠΔ όχι απλώς δεν γίνεται ρητή μνεία περί υποχρεώσεως των διεξαγόντων την ανάκριση ή των ανακριτικών υπαλλήλων να γνωστοποιούν στον θιγόμενο τη μέλλουσα να διεξαχθεί έρευνα στην οικία του, αλλά αντιθέτως η περιγραφόμενη σε αυτές διαδικασία ουδόλως εναρμονίζεται με τέτοιου είδους υποχρέωση. ΣυμβΠλημΤρικ 301/2017,

σελ. 671.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Αναφυόμενα ζητήματα κατά την εφαρμογή της εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - αιτημάτων έκδοσης και δικαστικής συνδρομής. Μελ. Π. Μπρακουμάτσος,

σελ. 601.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Απαράδεκτο της εφέσεως και απουσία εκκαλούντος - Σύμπλεξη απαραδέκτου και ανυποστήρικτου. Τι επιτέλους προηγείται; (Με αφορμή την ΑΠ 582/2016). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 614.

Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ΠΚ) και έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 625.

Αν το δικαστήριο, καίτοι συντρέχει λόγος για απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης, απορρίψει αυτήν ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως υποπίπτει σε αρνητική υπέρβαση εξουσίας. ΑΠ 582/2016,

σελ. 670.

Η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του αναιρεσείοντος είναι άκυρη, η δε σχετική ακυρότητα δεν καλύφθηκε, αφού προβλήθηκε με ειδικό λόγο έφεσης και υποστηρίχτηκε κατά την εφετειακή δίκη. Συνεπώς, η επίμαχη επίδοση θεωρείται σαν να μην έγινε και δεν επέφερε την έναρξη της δεκαήμερης προθεσμίας για άσκηση έφεσης. ΑΠ 221/2017,

σελ. 666.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Από τη συνεκτίμηση των τριών αιτήσεων του κατηγορουμένου, συνάγεται ότι η άσκηση μέσω αυτών του δικαιώματός του να ζητήσει την κήρυξη ακυροτήτων της προδικασίας συνιστά καταχρηστική άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος στην παροχή δικαστικής προστασίας. ΣυμβΠλημΤρικ 301/2017,

σελ. 671.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Δέσμευση και δήμευση προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας στο Κυπριακό Δίκαιο. Μελ. Κ. Σατολιάς/Γ. Παυλίδης,

σελ. 607.

Για να είναι επιτρεπτή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων, πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτός πράγματι τέλεσε σε χρονικό σημείο, προ της μη ανεύρεσης τέτοιων περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή έστω αρχή εκτέλεσης κάποιου από τα περιγραφόμενα στο νόμο αδικήματα. ΠραξΑρχειοθΕισΠρΑθ της 23.3.2017,

σελ. 685.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Αναφορικά με το ζήτημα του παράνομου στοιχηματισμού και της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια, δίδονται οδηγίες στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της χώρας ώστε να υφίσταται στενή συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες. ΕγκΕισΑΠ 4/2017,

σελ. 678.

ΠΟΙΝΗ

Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ΠΚ) και έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 625.

Αναιρείται εν μέρει λόγω έλλειψης αιτιολογίας και αρνητικής υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξή της περί μετατροπής της επιβληθείσας ποινής. ΑΠ 1095/2016,

σελ. 668.

Δεν προσδιορίζονται κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο οι επιβληθείσες στον αναιρεσείοντα ποινές για κάθε μία από τις περισσότερες κατά συρροή πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, ούτε εξειδικεύεται, ως προς την επιμέτρηση της επιβληθείσας συνολικής ποινής, ποία έλαβε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ως ποινή βάση και πόσο μέρος ποινής έλαβε για την επαύξηση αυτής από τις συντρέχουσες, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της μη χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουμένου. ΑΠ 702/2016,

σελ. 639.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Σε περίπτωση που υπάρχει στη δικογραφία το δελτίο ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, το δικαστήριο υποχρεούται μεν να προβεί στην ανάγνωση αυτού, πλην όμως η παράλειψη αυτή δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα, αφού δεν απαγγέλλεται τέτοια. ΑΠ 1095/2016,

σελ. 668.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, η δήλωση παράστασης της πολιτικής αγωγής στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό εμφανίζει ελλείψεις κρίσιμες για την αξιολόγηση και θεμελίωση της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης των πολιτικώς εναγόντων ως δικαιούχων αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. ΑΠ 365/2017,

σελ. 662.

Γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων και διατάσσεται η αποβολή της πολιτικής αγωγής. Ειδικότερα, το επιτρεπτό της παραστάσεως του πολιτικώς ενάγοντος κρίνεται από το περιεχόμενο της απαιτήσεως που περιέχει η δήλωσή του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. ΤρΕφΠλημΑθ 2663/2017,

σελ. 663.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος να δικασθεί για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος ζήτησε από ανήλικη και έλαβε στην κατοχή του τρεις φωτογραφίες στις οποίες απεικονιζόταν το σώμα της γυμνό από τη μέση και πάνω με σκοπό τη γενετήσια διέγερσή του. ΣυμβΠλημΠατρ 342/2016,

σελ. 653.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Δεν αποκλείεται η δυνατότητα του Εισαγγελέα να διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, έστω και αν έχει διενεργηθεί ήδη αστυνομική προανάκριση, καθόσον η μεν προανάκριση σκοπεί τη βεβαίωση της αξιόποινης πράξης, ενώ η προκαταρκτική εξέταση διατάσσεται για να κριθεί εάν υπάρχει νόμιμη περίπτωση για την άσκηση της ποινικής δίωξης. ΣυμβΠλημΤρικ 301/2017,

σελ. 671.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Το έγκλημα της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 ΠΚ) από συμβολαιογράφο. Μελ. Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 620.

ΣΥΜΠΛΟΚΗ

Αυτουργός του εγκλήματος είναι όποιος είναι παρών κατά τη βιαιοπραγική φιλονικία και συμβάλλει (σωματικώς ή ψυχικώς) σε επαγωγή των βιαιοπραγιών. ΑΠ 702/2016,

σελ. 639.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Βλ. και ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Η φυσική απλώς παρουσία του κατηγορουμένου δεν συνιστά άμεση συνέργεια, αλλά, ενδεχομένως, με τη συνδρομή και άλλων περιστατικών, απλή συνέργεια, επομένως με την παραδοχή της αυτή η αναιρεσιβαλλομένη εσφαλμένα ερμήνευσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 46 ΠΚ. ΑΠ 1030/2017,

σελ. 656.

ΣΥΡΡΟΗ Βλ. και ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Εφόσον το αξιόποινο της απάτης εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής και η τέλεσή της ή μη δεν έχει ερευνηθεί και κριθεί κατ’ ουσίαν, η απορροφώμενη πράξη της υπεξαίρεσης, η οποία συρρέει φαινομενικά με την απάτη ως μη τιμωρητή υστέρα πράξη, αναβιώνει. ΣυμβΠλημΑθ 3861/2016 (παρατ. Μ. Παπαχρήστου),

σελ. 643.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέου. Ειδικότερα, στην απόφαση προσδιορίζονται τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν τη συγκλίνουσα αμέλεια εκάστου οδηγού στην πρόκληση του ατυχήματος, που επέφερε τον τραυματισμό της συνεπιβαίνουσας στη δίκυκλη μοτοσικλέτα του οδηγού και του οδηγού αυτής. ΑΠ 1026/2016,

σελ. 636.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΣΥΡΡΟΗ

Όταν η υπεξαίρεση στρέφεται κατά του αυτού υλικού αντικειμένου απορροφάται από την απάτη ως συντιμωρητή ύστερη πράξη. ΣυμβΠλημΑθ 3861/2016 (παρατ. Μ. Παπαχρήστου),

σελ. 643.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. και ΠΟΙΝΗ

Αν το δικαστήριο, καίτοι συντρέχει λόγος για απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης, απορρίψει αυτήν ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως υποπίπτει σε αρνητική υπέρβαση εξουσίας. ΑΠ 582/2016,

σελ. 670.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας ότι είναι έγκυρη η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης και απορρίπτοντας στη συνέχεια την έφεση ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, υπέπεσε στις αναιρετικές πλημμέλειες της έλλειψης ειδικής αιτιολογίας και της υπέρβασης εξουσίας. ΑΠ 221/2017,

σελ. 666.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για την πράξη της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 5 Ν 4174/2013, με την οποία θεσπίσθηκε ρήτρα απόλυτης ειδικής επικουρικότητας, αφού τα εικονικά φορολογικά στοιχεία που κατηγορείται ότι αποδέχθηκε, τα χρησιμοποίησε ως μέσο για τη διάπραξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή ΦΠΑ στο Δημόσιο, υφισταμένης μεταξύ των δύο εν λόγω αδικημάτων σχέσης φαινομενικής συρροής, πρέπει να κηρυχθεί αθώος της εν λόγω αξιόποινης πράξεως. ΜΕφΚακΘεσ 2024/2016,

σελ. 658.

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το έγκλημα της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 ΠΚ) από συμβολαιογράφο. Μελ. Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 620.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ Βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βλ. και αναλυτικό ευρετήριο των περιλήψεων των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου που παρατίθενται στο τέλος του τεύχους,

σελ. 687.