Τεύχος 11, Νοέμβριος 2017

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Β΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό Δελτίο

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Γενικό Μέρος

Παραγραφή
Άλλως δύνασθαι πράττειν

ΙΙ. Ειδικό Μέρος

Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Καταδολίευση δανειστών
Ομαδικός βιασμός
Ψευδορκία μάρτυρα

ΙΙΙ. Ποινική Δικονομία

Ειδικό θέμα: Περάτωση ανάκρισης
Άρση κατάσχεσης

ΙV. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Υφ’ όρον παραγραφή ποινών
Απόλυση υπό όρο

V. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις

Αποσυμφόρηση καταστημάτων κράτησης
Συκοφαντική δυσφήμηση

Δ΄ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συνέργεια σε ανθρωποκτονία

E΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998