Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 12, Δεκέμβριος 2018

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για την πράξη της αντίστασης. ΑΠ 46/2018,

σελ. 1276.

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας, μεταξύ άλλων, απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για τη χορήγηση σε αυτόν της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου εντίμου βίου, αναγκαίως δε και ως προς τη διάταξή της για την επιβολή ποινής. ΑΠ 1342/2017,

σελ. 1273.

Με δεδομένο ότι ο έντιμος βίος δεν αναιρείται από πρότερες καταδίκες μικρής κοινωνικής σημασίας, η οικεία αιτιολογία δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού το Δικαστήριο δεν αναφέρεται στα συγκεκριμένα περιστατικά των οποίων έγινε επίκληση από τον αναιρεσείοντα και δεν εκθέτει αρνητικά περιστατικά, σκέψεις και συλλογισμούς, προς αντίκρουση αυτών. ΑΠ 1897/2016,

σελ. 1274.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Εν προκειμένω, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν προσκόμισε το επιβαλλόμενο από τον νόμο σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών επί ποσού 534 ευρώ, όπως προβλέπεται για την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου, αλλά προσκόμισε μη κανονικό, ελλιπές ως προς το ποσό, γραμμάτιο που αντιστοιχεί σε ποσό αμοιβής 406 ευρώ. ΣυμβΑΠ 2099/2017 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 1297.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Κηρύσσεται αναρμόδιο καθ’ ύλη το παρόν Συμβούλιο για την ουσιαστική περάτωση της κύριας ανάκρισης. Ακόμη και αν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει για οποιονδήποτε λόγο ότι η υπόθεση δεν υπάγεται στον Ν 4022/2011, παρόλο που έχει ασκηθεί τέτοια ποινική δίωξη και, επιπλέον, έχει απαγγελθεί αντίστοιχη κατηγορία, πρέπει να εισαγάγει την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών, το δε Συμβούλιο Πλημμελειοδικών πρέπει να κηρύξει εαυτό αναρμόδιο, αν η εισαγωγή έγινε σε αυτό κατά παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών. ΣυμβΠλημΒολ 225/2018,

σελ. 1307.

Η επιστροφή της δικογραφίας στον Εισαγγελέα από την Ανακρίτρια με τη ρητή και έγγραφη αναφορά της σχετικά με την κρίση της περί εκκρεμοδικίας αποτελεί νόμιμο τρόπο εκδήλωσης της σχετικής διαφωνίας και γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης της Εισαγγελικής Αρχής να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την επίλυσή της, χωρίς προς τούτο να είναι προαπαιτούμενο η έκδοση τυπικών κλήσεων. ΣυμβΠλημΧαν 159/2016,

σελ. 1310.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η παιδική κακοποίηση και η ψυχολογική εκτίμηση επικινδυνότητας για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς και παραμέλησης από τους γονείς προς τα παιδιά τους. Η σημασία της για τις δικαστικές αποφάσεις. Μελ. Α. Πενταράκη,

σελ. 1238.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Ειδικότερα, δεν αναφέρονται: α) αν η πράξη του κατηγορουμένου κατέτεινε σε παράλειψη νόμιμης ενέργειας των υπαλλήλων της αστυνομικής αρχής, β) το είδος και το αντικείμενο του συγκεκριμένου ελέγχου, ώστε να διακριβωθεί αν οι αστυνομικοί είχαν καθ’ ύλη αρμοδιότητα προς τούτο, αφού δεν αρκεί η αόριστη αναφορά ότι εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία ή νόμιμο έλεγχο. ΑΠ 46/2018,

σελ. 1276.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ Βλ. ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης του άρθρου 110Α ΠΚ, θα πρέπει η αναπηρία την οποία ο κατάδικος εμφανίζει να οφείλεται σε μία και μόνο νόσο, και όχι όταν το ποσοστό αναπηρίας του παρουσιάζεται ότι συνιστά αποτέλεσμα περισσότερων της μίας διαφορετικών παθήσεων, καθώς στην περίπτωση αυτή η συμβολή εκάστης των διαγνωσθεισών νόσων στην τελική διαμόρφωση του ανωτέρω ποσοστού δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να ελεγχθεί και να διακριβωθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο. ΣυμβΕφΕυβ 65/2018 (παρατ. Ν. Κουλούρης),

σελ. 1314.

Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης του ασθενούς με αναπηρία καταδίκου, θα πρέπει το ποσοστό αναπηρίας να μην συνιστά το αποτέλεσμα περισσότερων της μίας διαφορετικών παθήσεων, αλλά να οφείλεται σε μία ασθένεια. Η κρίση αυτή στηρίζεται και στη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 110Α παρ. 2 και 3 ΠΚ, οι οποίες απαιτούν, αναλόγως αν η κάθειρξη είναι πρόσκαιρη ή ισόβια, να έχει ο αιτών κατάδικος το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, δηλαδή ποσοστό οφειλόμενο σε μία ασθένεια, χωρίς καμία αναφορά σε συνολικό ποσοστό αναπηρίας. ΣυμβΠλημΠειρ 167/2018,

σελ. 1320.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αποτύπωση σε υλικό φορέα των εξυβριστικών και απειλητικών εκφράσεων της κατηγορουμένης σε βάρος του συζύγου της (πολιτικώς ενάγοντα) εκφεύγει του προστατευτικού πεδίου των οικείων διατάξεων, οι οποίες δεν εφαρμόζονται όταν οι συνομιλίες εμπεριέχουν το στοιχείο της εκβιάσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως, δυσφημήσεως, εξυβρίσεως ή απειλής. ΣυμβΕφΘεσ 250/2018,

σελ. 1283.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Λαμβανομένων υπόψη ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια, ως εκ του φερομένου τόπου τέλεσης της μερικότερης πράξης της συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και ότι η μοναδική προτεινόμενη μάρτυρας κατοικεί στην περιοχή αρμοδιότητας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και συνεπώς θα είναι ευχερέστερη η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, πρέπει να προσδιορισθεί ως αρμόδιος κατά τόπο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. ΣυμβΑΠ 1224/2017,

σελ. 1297.

ΑΡΧΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Βλ. ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Βλ. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΒΙΑ

Η παιδική κακοποίηση και η ψυχολογική εκτίμηση επικινδυνότητας για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς και παραμέλησης από τους γονείς προς τα παιδιά τους. Η σημασία της για τις δικαστικές αποφάσεις. Μελ. Α. Πενταράκη,

σελ. 1238.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, δηλαδή ότι εφαρμόζεται και στην επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής το άρθρο 106η παρ. 3 του νεότερου Ν 4013/2011, που προβλέπει την εξάλειψη του αξιοποίνου των αδικημάτων της εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών σε περίπτωση επικυρώσεως συμφωνίας εξυγίανσης του Ν 4013/2011, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. ΑΠ 1156/2018,

σελ. 1289.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν 4022/2011, το Συμβούλιο Εφετών και μόνο έχει την υλική αρμοδιότητα να ερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να κρίνει περαιτέρω αν θεμελιώνεται ή όχι το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 του ιδίου ως άνω νόμου έγκλημα. Ακόμη και αν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει για οποιονδήποτε λόγο ότι η υπόθεση δεν υπάγεται στον Ν 4022/2011, πρέπει να εισαγάγει την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών. ΣυμβΠλημΒολ 225/2018,

σελ. 1307.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ Βλ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Βλ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

“Alternative Systems of Crime Control. National, Transnational, and International Dimensions” (Εναλλακτικά συστήματα ελέγχου του εγκλήματος - Εθνικές, διεθνικές και διεθνείς προεκτάσεις) των Sieber, U./Mitsilegas, V./Mylonopoulos, Ch./ Billis, E./Knust, N. (επιμ.) (παρουσίαση Π. Γκανιάτσος),

σελ. 1342.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Βλ. ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΚΒΙΑΣΗ

Ο κατηγορούμενος σε επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την εγκαλούσα από τις φυλακές όπου κρατείτο, την απείλησε ότι, εάν δεν υπέγραφε πρακτικό ποινικής συνδιαλλαγής για τη μεταξύ τους διαφορά, δεν θα της επέστρεφε το οφειλόμενο ποσό των 300.000 ευρώ και θα διέδιδε ότι αυτή είναι τοκογλύφος, καθώς και ότι θα πάθει κακό η ίδια και η οικογένειά της. ΣυμβΠλημΘεσ 615/2017,

σελ. 1285.

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

Η ύπαρξη εκκρεμοδικίας ως λόγος που εμποδίζει την άσκηση νέας ποινικής δίωξης για την αυτή πράξη αποτελεί έναν από τους περιοριστικά προβλεπόμενους στη διάταξη του άρθρου 247 παρ. 1 ΚΠΔ λόγους, που δίνουν το δικαίωμα στην Ανακρίτρια να μην εκτελέσει την εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης και, συνεπώς, αποτελεί νόμιμο περιεχόμενο της σχετικής διαφωνίας. ΣυμβΠλημΧαν 159/2016,

σελ. 1310.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας, μεταξύ άλλων, απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για τη χορήγηση σε αυτόν της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου εντίμου βίου, αναγκαίως δε και ως προς τη διάταξή της για την επιβολή ποινής. ΑΠ 1342/2017,

σελ. 1273.

Με δεδομένο ότι ο έντιμος βίος δεν αναιρείται από πρότερες καταδίκες μικρής κοινωνικής σημασίας, η οικεία αιτιολογία δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού το Δικαστήριο δεν αναφέρεται στα συγκεκριμένα περιστατικά των οποίων έγινε επίκληση από τον αναιρεσείοντα και δεν εκθέτει αρνητικά περιστατικά, σκέψεις και συλλογισμούς, προς αντίκρουση αυτών. ΑΠ 1897/2016,

σελ. 1274.

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Όσα υποστηρίζονται από τον αναιρεσείοντα περί εφαρμογής του άρθρου 384 ΠΚ (ικανοποίηση παθόντος) και απαλλαγής του ιδίου, είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Και τούτο διότι η από μέρους του απόδοση του αποθεματικού στον νέο διαχειριστή δεν ήταν ούτε πλήρης ούτε οικειοθελής. ΑΠ 1291/2017,

σελ. 1277.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Η πλημμεληματική πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής φέρεται να έχει τελεστεί στον ίδιο τόπο και χρόνο, αφού λόγω της υφισταμένης συγγενικής σχέσης τους ανεξάρτητα αν δεν συμβιώνουν στην ίδια οικία, απηύθυνε η κατηγορουμένη προς τον πρώην σύζυγό της εκφράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σε αυτόν φόβο. ΣυμβΕφΘεσ 250/2018,

σελ. 1283.

ΕΠΙΤΑΓΗ Βλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας στη Βουλγαρία. Μελ. Α. Girginov,

σελ. 1217.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης στην πράξη. Μελ. Γ. Βούλγαρης,

σελ. 1224.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Ναρκωτικά και ισόβια κάθειρξη (από το παρελθόν στο παρόν) (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1255.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Το άρθρο 211Α ΚΠΔ δεν εισάγει ευθεία αποδεικτική απαγόρευση, αλλά στην πραγματικότητα είναι κανόνας αξιολογήσεως των αποδεικτικών στοιχείων, ο οποίος λειτουργεί διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στη βασική αρχή του άρθρου 177 ΚΠΔ, την οποία δεν καταλύει, ούτε άλλωστε απαγορεύει την αξιοποίηση της απολογίας ή της μαρτυρικής καταθέσεως του συγκατηγορουμένου, απλώς παρέχεται οδηγία στο δικαστήριο να μην αρκείται στη μαρτυρία ή απολογία του συγκατηγορουμένου για την αναζήτηση της αληθείας, αλλά να επεκτείνει την αναζήτησή του και σε άλλα στοιχεία. ΑΠ 769/2017,

σελ. 1305.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αναβάλλεται η εκδίκαση της έφεσης του εκζητουμένου προκειμένου να μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα η προσβαλλόμενη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Εν προκειμένω, η ως άνω απόφαση περιλαμβάνεται στα ουσιώδη έγγραφα που πρέπει να μεταφράζονται σε γλώσσα που κατανοεί ο ενδιαφερόμενος εκκαλών, προκειμένου να υποστηρίξει την έφεσή του κατ’ αυτής, καίτοι κατά την εκφώνησή της υπήρξε διερμηνεία. ΣυμβΑΠ 1224/2018,

σελ. 1303.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ναρκωτικά και ισόβια κάθειρξη (από το παρελθόν στο παρόν) (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1255.

Διατάσσεται να μην εγγράφεται σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων διά της οποίας ο αιτών καταδικάσθηκε, μεταξύ άλλων, και για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθηση πώλησης ναρκωτικών ουσιών, δεδομένου ότι αυτός ολοκλήρωσε με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης. ΣυμβΠλημΛαρ 275/2018,

σελ. 1295.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος της κατηγορουμένης για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι προδήλως νομικά αβάσιμη, διότι χρόνος τέλεσης του βασικού εγκλήματος της φοροδιαφυγής είναι η 27.3.2008, οπότε υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την κατηγορουμένη η ανακριβής φορολογική δήλωση, και προφανώς δεν νοείται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα από 22.5.2007 έως 22.8.2007, ήτοι σε χρόνο προγενέστερο του βασικού εγκλήματος. ΣυμβΠλημΘεσ 913/2017,

σελ. 1293.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διατάσσεται να μην εγγράφεται σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων διά της οποίας ο αιτών καταδικάσθηκε, μεταξύ άλλων, και για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθηση πώλησης ναρκωτικών ουσιών, δεδομένου ότι αυτός ολοκλήρωσε με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης. ΣυμβΠλημΛαρ 275/2018,

σελ. 1295.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το δικαστήριο ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις περί παραστάσεως πολιτικής αγωγής, δεχόμενο ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος, ως ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας της οποίας υπεξαιρέθηκε μέρος του αποθεματικού από τον διαχειριστή, οι όροι για τη νόμιμη άσκηση της πολιτικής αγωγής. ΑΠ 1291/2017,

σελ. 1277.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, δηλαδή ότι εφαρμόζεται και στην επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής το άρθρο 106η παρ. 3 του νεότερου Ν 4013/2011, που προβλέπει την εξάλειψη του αξιοποίνου των αδικημάτων της εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών σε περίπτωση επικυρώσεως συμφωνίας εξυγίανσης του Ν 4013/2011, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. ΑΠ 1156/2018,

σελ. 1289.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο θεσμός της χρηματιστηριακής παραγγελίας και η αντιμετώπισή της σύμφωνα με τη νομολογία. Μελ. Ι. Τσουρουπάκη,

σελ. 1247.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ο θεσμός της χρηματιστηριακής παραγγελίας και η αντιμετώπισή της σύμφωνα με τη νομολογία. Μελ. Ι. Τσουρουπάκη,

σελ. 1247.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος με την ιδιότητα του διαχειριστή πολυκατοικίας, δηλαδή ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών διαμερισμάτων αυτής, εισέπραξε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους το χρηματικό ποσό των 8.035,98 για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της οικοδομής και απέδωσε στον νέο διαχειριστή, κατόπιν πιέσεων και οχλήσεων, μέρος του αποθεματικού (7.900), ενώ ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία το υπόλοιπο (135,98). ΑΠ 1291/2017,

σελ. 1277.

Παραπέμπεται η κατηγορουμένη (ασφαλιστική σύμβουλος) για την κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας. ΣυμβΠλημΒολ 222/2018,

σελ. 1280.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος της κατηγορουμένης για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ παραπέμπεται αυτή να δικασθεί για το αδίκημα της κακουργηματικής φοροδιαφυγής διά της υποβολής ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος. ΣυμβΠλημΘεσ 913/2017,

σελ. 1293.