ΜΕφΛαρ 6/2019 [Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει οριστικής απόφασης καίτοι απερρίφθη αίτημα προσωρινής εκτέλεσης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Κώνστα, Εφέτης Δικηγόροι: Σ. Παντζαρτζίδης, Δ. Παππουτσής Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης. Μετά τον Ν 4335/2015, και η οριστική δικαστική απόφαση, εκτός της διαταγής πληρωμής, αποτελεί τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορούν να διαταχθούν τα ανωτέρω ασφαλιστικά μέτρα. Ζήτημα γεννάται σχετικά με το εάν η οριστική απόφαση πρέπει να έχει κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει εκτελεστή προκειμένου να μπορεί να αποτελέσει τέτοιο τίτλο και ειδικότερα τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διαδικασία της έκδοσης οριστικής απόφασης, το δικαστήριο επιλαμβάνεται αιτήματος του ενάγοντα να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση και το απορρίπτει με την κρίση ότι δεν συντρέχει λόγος κήρυξης αυτής ως προσωρινά εκτελεστής, επειδή από την καθυστέρηση της εκτέλεσης δεν θα προκληθεί σημαντική ζημία στον ενάγοντα, παρόλο που η ένδικη διαφορά συγκαταλέγεται σε εκείνες που ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να κηρυχθεί προσωρινή εκτέλεση, όταν συντρέχει εξαιρετικός λόγος. Η δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει οριστικής απόφασης, δεν θίγεται αν απορρίφθηκε αίτημα κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, αφού η απόρριψη του αιτήματος αυτού προσωρινής δικαστικής προστασίας εμποδίζει μεν την προσωρινή επιδίκαση της αυτής απαίτησης, εκτός αν στη συνέχεια υπήρξε μεταβολή των πραγμάτων, δεν εμποδίζει όμως τη λήψη συντηρητικών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.