ΜΠρΣερ 394/2018 [Τρίτος πλειστηριασμός – Ανακοπή άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ – Ορισμός τιμής πρώτης προσφοράς κατώτερης από την αρχικώς ορισθείσα], (παρατ. Ν. Ζαπριάνος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Τσερούλη Δικηγόροι: Γ. Μίχος, Δ. Αργυρίου Αναγκαστική εκτέλεση. Ματαίωση δύο συνεχόμενων πλειστηριασμών λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών. Διεξαγωγή τρίτου πλειστηριασμού. Διατάσσεται με δικαστική απόφαση. Επανεκτίμηση της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου. Το δικαστήριο δύναται να ορίσει τιμή πρώτης προσφοράς κατώτερη από την ορισθείσα κατόπιν ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ. Δεν συντρέχει περίπτωση δέσμευσης από το προσωρινό δεδικασμένο της απόφασης επί της ανωτέρω ανακοπής λόγω του διαφορετικού αντικειμένου των δύο δικών. Διατάξεις: άρθρα 966 [παρ. 2], 954 [παρ. 4] ΚΠολΔ Κατά τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 1 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 207 παρ. 10 Ν 4512/2018, «Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες η δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες». Κατά την παρ. 2 της ίδιας διάταξης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίησή της με το άρθρο 23 Ν 4549/14.6.2018, «Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.