ΜΕφΑθ 14/2020 [Διαταγή πληρωμής – Ένσταση συμψηφισμού]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2020, Ιούνιος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Λιακέα, Εφέτης Δικηγόροι: Γ. Κεχαγιόπουλος, Ι. Οικονομάκης Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής. Εάν εκδοθεί διαταγή πληρωμής παρότι η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, τότε αυτή ακυρώνεται ύστερα από άσκηση ανακοπής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης με άλλα αποδεικτικά μέσα. Ορισμένο ένστασης συμψηφισμού. Πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται η απαίτηση του ενάγοντος δανειστή, στην οποία αναφέρεται η δήλωση συμψηφισμού, το ποσό αυτής και ο χρόνος κατά τον οποίο γεννήθηκε. Ενεργητική νομιμοποίηση. Διατάξεις: άρθρα 222 [παρ. 2], 262 [παρ. 1], 623-634 ΚΠολΔ Η υπό κρίση από 15.03.2019 (αρ. εκ. κατ. .../2018) έφεση του εκκαλούντος κατά της με αριθμό 940/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (αρ. 632 παρ. 2 εδ. τελευταίο), αντιμωλία των διαδίκων και απέρριψε την από 19.11.2015 (αρ. εκ. κατ. .../2015) ανακοπή, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως κατά τα άρθρα 495, 496 επ. και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ, εφόσον από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης, ούτε παρήλθε διετία από τη δημοσίευσή της (άρθρα 495 παρ. 1, 511, 513 παρ. 1 περ. β΄, 516 παρ. 1, 517, 518 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ), ούτε προκύπτει άλλος λόγος απαραδέκτου....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.