ΜΕφΑθ 504/2019 [Αδυναμία εφαρμογής συνεπιμέλειας τέκνου], (βλ. σχετική μελέτη Σ. Κιτσάκης, σελ. 10)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΜΕφΑθ 504/2019*   Πρόεδρος: Μ. Ηλία-Πρωϊμάκη, Εφέτης Δικηγόροι: Χρ. Φλούδα, Α. Συκωτάκη Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Συμφέρον του τέκνου. Προσδιοριστικά στοιχεία αυτού. Συνεπιμέλεια. Κοινή υποχρέωση των συζύγων για διατροφή του ανήλικου τέκνου τους. Ένσταση συνεισφοράς άλλου συζύγου. Προσδιορισμός των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων και των αναγκών του τέκνου. Ανάλογη συνεισφορά έκαστου γονέα. Συνοίκηση με το τέκνο και προσφορά προσωπικών υπηρεσιών για την φροντίδα του αποτιμητών σε χρήμα. Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Ένορκες βεβαιώσεις ληφθείσες στα πλαίσια άλλης δίκης λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια. Ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων δίδυμων τέκνων αποκλειστικά στη μητέρα εφόσον η άσκηση της από κοινού επιμέλειας με τον πατέρα δεν εξελίχθηκε ομαλά. Η οικονομική αδυναμία του γονέα δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση διατροφής των τέκνων του. Η αναγκαία να λάβει χώρα εγκατάσταση των ανήλικων τέκνων σε κατάλληλη οικία και η αντίστοιχη δαπάνη δεν συνιστούν γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο. Δέχεται την έφεση της μητέρας και απορρίπτει την αντέφεση του πατέρα. Διατάξεις: άρθρα 1510-1514 ΑΚ [...] Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, με την από 4-10-2017 (αριθμ. εκθ. δικ. .../2017) αγωγή της, ατομικά και με την ιδιότητά της ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ... και ..., ζήτησε να της ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.