ΜΠρΑθ 3877/2020 [Ανακριβής δήλωση τρίτου. Αποζημίωση αυτού που επέβαλε την κατάσχεση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Φούκας Δικηγόροι: Β. Θηβαίου, Σ. Σαμαντά-Βούρβαχη Κατάσχεση εις χείρας τράπεζας ως τρίτης. Ανάληψη ποσού παρά την επιβληθείσα κατάσχεση. Ζημία κατασχόντος εξαιτίας υποβολής αναληθούς δήλωσης του άρθρου 985 ΚΠολΔ. Αγωγή αποζημιώσεως αυτού που επέβαλε την κατάσχεση κατά του τρίτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή. Μη νόμιμη, καθώς δεν δημιουργείται σχέση δικονομικού εγγυητή του δικαιούχου του λογαριασμού έναντι της τράπεζας από την σύμβαση της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό και την ανάληψη ποσού από αυτόν, μετά την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, διότι αυτό δεν συνιστά αδικοπραξία. Διατάξεις: άρθρo 985 [παρ. 3] ΚΠολΔ [...] Η κρινομένη έφεση κατά της υπ' αριθμόν 5139/2015 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε επί της αγωγής της ενάγουσας-εφεσιβλήτου κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης από την διάταξη του άρθρου 518 § 1 ΚΠολΔ, εφόσον η εκκαλουμένη επιδόθηκε στην εκκαλούσα την 30-11-2015 (βλ. την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή επί του επιδοθέντος αντιγράφου), αρμοδίως δε φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 17Α ΚΠολΔ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 § 3 Ν 3994/2011 και ισχύει για εφέσεις κατά αποφάσεων ειρηνοδικείου που ασκούνται από 25-7-2011 και εξής). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.