ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

BLOCKCHAIN

Blockchain και Έξυπνες Συμβάσεις. Πόσο έτοιμοι είμαστε για τις νομικές προκλήσεις που μας περιμένουν; Μελ. Δ. Παπαδοπούλου,

σελ. 39.

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Η αναδοχή ανηλίκου από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Από την αναδοχή στην τεκνοθεσία; Μελ. Π. Γαλάνης,

σελ. 19.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μη δυνατότητα παράστασης με δήλωση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. ΜΕφΑθ 1604/2020, παρατ. Δ. Παπανικολάου,

σελ. 108.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Δικαιοδοσία του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΡΑΕ για τις ενεργειακές διαφορές (άρθρο 37 N 4001/2011). Περιεχόμενο της διαιτητικής συμφωνίας και ζητήματα από τη διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών ουσίας. Γνωμ. Π. Γέσιου-Φαλτσή,

σελ. 1.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το ενημερωτικό έντυπο εκούσιας διαμεσολάβησης, ως όρος παραδεκτού της συζήτησης. Μελ. Γ. Δελής,

σελ. 33.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έκδοση διαταγής πληρωμής για διατροφή ανηλίκου με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό συζύγων. ΑΠ 402/2020,

σελ. 94.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Έκδοση διαταγής πληρωμής για διατροφή ανηλίκου με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό συζύγων. ΑΠ 402/2020,

σελ. 94.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δικαιοδοσία του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΡΑΕ για τις ενεργειακές διαφορές (άρθρο 37 N 4001/2011). Περιεχόμενο της διαιτητικής συμφωνίας και ζητήματα από τη διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών ουσίας. Γνωμ. Π. Γέσιου-Φαλτσή,

σελ. 1.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ

«Συνεπιμέλεια» και συμφέρον του τέκνο. Ειδικά τα όρια της κοινής άσκησης της επιμέλειας. Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη νομολογία και την μεταρρύθμιση του δικαίου της γονικής μέριμνας. Μελ. Στ. Κιτσάκης,

σελ. 10.

Αδυναμία εφαρμογής συνεπιμέλειας τέκνου. ΜΕφΑθ 504/2019, βλ. σχετική μελέτη Σ. Κιτσάκης, σελ. 10, σελ. 73.

Αδυναμία εφαρμογής συνεπιμέλειας τέκνου. ΜΠρΛασιθ 261/2020, βλ. σχετική μελέτη Σ. Κιτσάκης, σελ. 10, σελ. 78.

ΕΦΕΣΗ

Καταχρηστική προθεσμία έφεσης. Μεταβατική διάταξη Ν 4335/2015. ΜΕφΑθ 1475/2020,

σελ. 89.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Ανακριβής δήλωση τρίτου. Αποζημίωση αυτού που επέβαλε την κατάσχεση. ΜΠρΑθ 3877/2020,

σελ. 112.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Δυνατότητα επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση. ΤρΕφΛάρισ 190/2020,

σελ. 101.

ΚΛΗΣΗ

Κλήση προς επαναφορά συζήτησης. Προϋποθέσεις κύρους. Επισπεύδων μη διάδικος. ΠΠρΛαμ 10/2020,

σελ. 88.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η πιλοτή της οικοδομής ως κατ’ αρχήν κοινόχρηστος χώρος της οικοδομής. ΑΠ 25/2019, παρατ. Κ. Πλιάτσικας,

σελ. 63.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μίσθωση περιπτέρου. Μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. ΜΕφΑθ 1475/2020,

σελ. 89.

ΜΙΣΘΩΣΗ

Κληρονομητό της μισθωτικής σχέσης. ΜΕφΑιγαίου 67/2020, παρατ. E. Μαργαρίτης,

σελ. 52.

Κληρονομητό της μισθωτικής σχέσης. ΕιρΙλίου 18/2020, παρατ. E. Μαργαρίτης,

σελ. 58.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Η αναδοχή ανηλίκου από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Από την αναδοχή στην τεκνοθεσία; Μελ. Π. Γαλάνης,

σελ. 19.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Πρόσθετη παρέμβαση. Υποχρεωτική κλήτευση και στον δεύτερο βαθμό. ΜΕφΑθ 1468/2020,

σελ. 87.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Καταχρηστική προθεσμία έφεσης. Μεταβατική διάταξη Ν 4335/2015. ΜΕφΑθ 1475/2020,

σελ. 89.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Έννοια του όρου «καταναλωτής». ΔΕΕ υπόθ. C-774/19, απόφ της 10.12.2020, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 113.

ΠΥΛΩΤΗ

Η πυλωτή της οικοδομής ως κατ’ αρχήν κοινόχρηστος χώρος της οικοδομής. ΑΠ 25/2019, παρατ. Κ. Πλιάτσικας,

σελ. 63.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Blockchain και Έξυπνες Συμβάσεις. Πόσο έτοιμοι είμαστε για τις νομικές προκλήσεις που μας περιμένουν; Μελ. Δ. Παπαδοπούλου,

σελ. 39.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Χρηματοδοτική μίσθωση και αποζημίωση χρήσης λόγω παράνομης παρακράτησης κινητού εξοπλισμού. ΜΠρΑθ 11922/2020, παρατ. Ε. Περβολαράκη,

σελ. 82.

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΕΚΝΟΥ

«Συνεπιμέλεια» και συμφέρον του τέκνου. Ειδικά τα όρια της κοινής άσκησης της επιμέλειας. Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη νομολογία και την μεταρρύθμιση του δικαίου της γονικής μέριμνας. Μελ. Στ. Κιτσάκης,

σελ. 10.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Η αναδοχή ανηλίκου από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Από την αναδοχή στην τεκνοθεσία; Μελ. Π. Γαλάνης,

σελ. 19.

ΤΕΚΝΑ

Αδυναμία εφαρμογής συνεπιμέλειας τέκνου. ΜΕφΑθ 504/2019, βλ. σχετική μελέτη Σ. Κιτσάκης, σελ. 10, σελ. 73.

Αδυναμία εφαρμογής συνεπιμέλειας τέκνου. ΜΠρΛασιθ 261/2020, βλ. σχετική μελέτη Σ. Κιτσάκης, σελ. 10, σελ. 78.