ΜΕφΑιγαίου 44/2020 [Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Πετροπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Αντωνόπουλος, Δ. Αργυρίου, Ε. Μπουβή, Δικ. πληρεξουσία ΝΣΚ Ζητήματα συνυπολογισμού χρόνου έκτακτης χρησικτησίας με γνώμονα την έναρξη ισχύος του ΑΚ. Η ειδική χρησικτησία του άρθρου 4 Ν 3127/2003. Έκτακτη χρησικτησία επί δημοσίου κτήματος. Μόνη η επαγωγή κληρονομίας στο Ελληνικό Δημόσιο δεν καθιστά το καταλειπόμενο σε αυτό ακίνητο δημόσια περιουσία αλλά απαιτείται και μεταγραφή της περί αποδοχής της κληρονομίας δηλώσεώς του, της οποίας η αναδρομική ενέργεια δεν θίγει δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν νόμιμα μετά το θάνατο του κληρονομουμένου. Υλικές πράξεις νομής. Ως αδιατάρακτη νομή νοείται η μη παρενόχληση του νεμομένου το δημόσιο κτήμα από τον κατά τον νόμο αληθή νομέα αυτού. Ειδική διαδοχή στη νομή. Προσαύξηση χρόνου χρησικτησίας. Το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται με την απόδειξη της κακής πίστεως του -επικαλούμενου κυριότητα- νομέως ή του δικαιοπαρόχου του. Αναγκαστική ομοδικία. Διατάξεις: άρθρα 1042, 1045, 1051 ΑΚ, 64, 65 ΕισΝΑΚ, 4 Ν 3127/2003 [...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ «Όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση ή η ισχύς της απόφασης, που θα εκδοθεί, εκτείνεται σε όλους τους ομοδίκους ή όταν οι ομόδικοι μόνο από κοινού μπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν, ή εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.