ΜΕφΠειρ 668/2020 [Η κύρια δίκη ως προϋπόθεση του παραδεκτού πρόσθετης παρέμβασης δίχως αυτοτελές αίτημα]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σκριβάνου, Εφέτης Δικηγόρος: Σ.-Σ. Κικιδόπουλος Άσκηση αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης σε κύρια δίκη έφεσης, της οποίας η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω μη εμφάνισης και μη εκπροσώπησης των διαδίκων. Κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης της πρόσθετης παρέμβασης αφενός λόγω του παρεπόμενου και παρακολουθηματικού της χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια δίκη και αφετέρου διότι η αυτοτελής εκδίκασή της δεν ήταν δυνατή καθότι δεν περιελάμβανε αυτοτελές αίτημα παρά μόνον την απόρριψη της έφεσης. Διατάξεις: άρθρα 80, 260 [παρ. 1], 524 [παρ. 1] ΚΠολΔ Φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η ως άνω από 19-11-2019 και με αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ/ΕΑΚ) …/20-11-2019 αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ … ΑΕ» - εφεσίβλητης στην από 6-6-2014 έφεση, απευθυνόμενη στο παρόν Δικαστήριο, την οποία άσκησαν οι νυν καθ’ ών η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση κατά της υπ' αρ. 1153/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που, δικάζοντας κατά την τακτική διαδικασία, απέρριψε την από 19-1-2011 με αρ. κατάθεσης …/2011, ανακοπή των νυν καθ’ ών - τότε ανακοπτόντων εναντίον της νυν υπερ’ ής η πρόσθετη παρέμβαση και κατά της υπ' αρ. …/2010 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η έφεση αυτή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.