ΜΕφΘρακ 295/2019 [Προβολή ακυρότητας επίδοσης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Κουτσογεώργος, Εφέτης Δικηγόροι: Κ. Φιλιππίδης, Ε. Καραϊσαρλή Έκθεση επίδοσης. Ο χρόνος κατά τον οποίο επιδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση ανάγεται στην εκτέλεση της επίδοσης από το δικαστικό επιμελητή, ώστε η εκ μέρους του τελευταίου βεβαίωση της αντίστοιχης ημερομηνίας να μην ανατρέπεται με ανταπόδειξη αλλά με την προσβολή της έκθεσης επίδοσης ως πλαστής. Απαράδεκτη η προβολή ακυρότητας της επίδοσης λόγω παράλειψης αναφοράς της ημερομηνίας επιδόσεως στο αντίγραφο της εκκαλουμένης απόφασης, το οποίο επιδόθηκε στον εκκαλούντα προσωπικά, δεδομένου ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε δικονομική βλάβη στον τελευταίο. Απαράδεκτη η εκπροθέσμως ασκηθείσα έφεση. Διατάξεις: άρθρα 124, 125, 126 [παρ. 1α], 127 [παρ. 1], 438 ΚΠολΔ Από την υπ’ αριθμ .../30-1-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας ... προκύπτει ότι νόμιμο αντίγραφο της εκκαλουμένης υπ’ αριθμ. 235/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας επιδόθηκε με παράδοση στον ίδιο τον εκκαλούντα (άρθρ. 124, 125, 126 παρ. 1 α, 127 παρ. 1 ΚΠολΔ). Ο ισχυρισμός που προβάλλεται με τις προτάσεις του εκκαλούντος ότι η επίδοση συντελέστηκε την 30-1-2019 αποκλείεται να προβληθεί για την αναίρεση της αποδεικτικής ισχύος της ως άνω έκθεσης επίδοσης σε σχέση με την ως άνω αναφερόμενη σε αυτήν ημερομηνία δεδομένου ότι ο χρόνος κατά την οποία επιδόθηκε η εκκαλουμένη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.