ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ΜΠρΠατρ 13/2020,

σελ. 360.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Προβολή ακυρότητας επίδοσης, ΜΕφΘρακ 295/2019,

σελ. 373.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Γάμος ατόμων του ίδιου φύλου στο εξωτερικό. Ίδρυση συγγένειας των συζύγων με παιδί που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο. Μη αντίθεση της αναγνώρισης της σχετικής δικαστικής απόφασης στην ελληνική δημόσια τάξης. Γνωμ. Κ. Φουντεδάκη,

σελ. 245.

Αλλοδαπή απόφαση παρένθετης μητρότητας από ομόφυλο ζευγάρι αρρένων. Αντίθεση στη δημόσια τάξη. ΜΠρΑθ 1101/2019, βλ. σχετική γνωμ. Κ. Φουντεδάκη, σελ. 245, σελ. 351.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η ελεύθερη πώληση ακινήτου. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με ανακοπή έκθεσης ελεύθερης εκποίησης και κατακύρωσης ακινήτου. Ενεργητική νομιμοποίηση. ΜΠρΧίου 182/2020, βλ. σχετική γνωμ. Κ. Μπότσαρης, σελ. 241, σελ. 376.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Προβολή ακυρότητας επίδοσης. ΜΕφΘρακ 295/2019,

σελ. 373.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο θεσμός της ελεύθερης εκποίησης κατασχεμένων ακινήτων ύστερα από δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 998 παρ. 6 ΚΠολΔ. Γνωμ. Κ. Μπότσαρης,

σελ. 241.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ

Σύμβαση ασφαλίσεως ζημιών. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Καταστροφή ενυπόθηκου ασφαλισμένου ακινήτου. ΑΠ 553/2020, παρατ. Μ. Σπυριδάκης,

σελ. 328.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορά γονικής μέριμνας. Χορήγηση δικαστικής άδειας αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκων τέκνων. ΕιρΣπάρτ 2/2021, παρατ. Δ. Παπανικολάου,

σελ. 362.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ΜΠρΠατρ 13/2020,

σελ. 360.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

Αλλοδαπή απόφαση παρένθετης μητρότητας από ομόφυλο ζευγάρι αρρένων. Αντίθεση στη δημόσια τάξη. ΜΠρΑθ 1101/2019, βλ. σχετική γνωμ. Κ. Φουντεδάκη, σελ. 245, σελ. 351.

Γάμος ατόμων του ίδιου φύλου στο εξωτερικό. Ίδρυση συγγένειας των συζύγων με παιδί που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο. Μη αντίθεση της αναγνώρισης της σχετικής δικαστικής απόφασης στην ελληνική δημόσια τάξη. Γνωμ. Κ. Φουντεδάκη,

σελ. 245.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Αντίθετες αγωγές διαζυγίου. Έννομο συμφέρον προς άσκηση έφεσης. ΜΕφΔωδεκ 49/2021, παρατ. Ε. Κουτσουράη,

σελ. 355.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Προϋποθέσεις μόνιμης διαιτησίας. ΑΠ 1006/2019,

σελ. 374.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαδικασία διαμεσολάβησης. Προϋποθέσεις παραδεκτού συζήτησης, ΠΠρΘεσ 1045/2021, παρατ. Α. Σκόντζος,

σελ. 358.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Χρηστή δικαιοσύνη, κοινή ευρωπαϊκή κληρονομία και ταυτότητα του δικαιοπαρόχου. Μελ. Β. Ρήγας,

σελ. 255.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ

Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου στο πεδίο του κληρονομικού διεθνούς δικαίου. Μελ. Κ. Καλούτσα,

σελ. 281.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορά γονικής μέριμνας. Χορήγηση δικαστικής άδειας αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκων τέκνων. ΕιρΣπάρτ 2/2021, παρατ. Δ. Παπανικολάου,

σελ. 362.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Προβολή ακυρότητας επίδοσης. ΜΕφΘρακ 295/2019,

σελ. 373.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Προβολή ακυρότητας επίδοσης. ΜΕφΘρακ 295/2019,

σελ. 373.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Προϋποθέσεις μόνιμης διαιτησίας. ΑΠ 1006/2019,

σελ. 374.

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αλλοδαπή απόφαση παρένθετης μητρότητας από ομόφυλο ζευγάρι αρρένων. Αντίθεση στη δημόσια τάξη. ΜΠρΑθ 1101/2019, βλ. σχετική γνωμ. Κ. Φουντεδάκη, σελ. 245, σελ. 351.

Γάμος ατόμων του ίδιου φύλου στο εξωτερικό. Ίδρυση συγγένειας των συζύγων με παιδί που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο. Μη αντίθεση της αναγνώρισης της σχετικής δικαστικής απόφασης στην ελληνική δημόσια τάξη. Γνωμ. Κ. Φουντεδάκη,

σελ. 245.

ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ

Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. ΜΕφΑιγαίου 44/2020,

σελ. 332.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Ο θεσμός της ελεύθερης εκποίησης κατασχεμένων ακινήτων ύστερα από δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 998 παρ. 6 ΚΠολΔ. Γνωμ. Κ. Μπότσαρης,

σελ. 241.

Η ελεύθερη πώληση ακινήτου. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με ανακοπή έκθεσης ελεύθερης εκποίησης και κατακύρωσης ακινήτου. Ενεργητική νομιμοποίηση. ΜΠρΧίου 182/2020, βλ. σχετική γνωμ. Κ. Μπότσαρης, σελ. 241, σελ. 376.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. ΜΕφΑιγαίου 44/2020,

σελ. 332.

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορά γονικής μέριμνας. Χορήγηση δικαστικής άδειας αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκων τέκνων. ΕιρΣπάρτ 2/2021, παρατ. Δ. Παπανικολάου,

σελ. 362.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου στο πεδίο του κληρονομικού διεθνούς δικαίου. Μελ. Κ. Καλούτσα,

σελ. 281.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κατασκευές θέρμανσης από συνιδιοκτήτη οικοδομής στο κοινόχρηστο δώμα (ταράτσα). Μη ύπαρξη ζημίας των συνιδιοκτητών. Κοινωνία δικαιώματος. ΕιρΑθ 103/2021,

σελ. 346.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Κατασκευές θέρμανσης από συνιδιοκτήτη οικοδομής στο κοινόχρηστο δώμα (ταράτσα). Μη ύπαρξη ζημίας των συνιδιοκτητών. ΕιρΑθ 103/2021,

σελ. 346.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Γάμος ατόμων του ίδιου φύλου στο εξωτερικό. Ίδρυση συγγένειας των συζύγων με παιδί που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο. Μη αντίθεση της αναγνώρισης της σχετικής δικαστικής απόφασης στην ελληνική δημόσια τάξη. Γνωμ. Κ. Φουντεδάκη,

σελ. 245.

Αλλοδαπή απόφαση παρένθετης μητρότητας από ομόφυλο ζευγάρι αρρένων. Αντίθεση στη δημόσια τάξη. ΜΠρΑθ 1101/2019, βλ. σχετική γνωμ. Κ. Φουντεδάκη, σελ. 245, σελ. 351.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κατασκευές θέρμανσης από συνιδιοκτήτη οικοδομής στο κοινόχρηστο δώμα (ταράτσα). Μη ύπαρξη ζημίας των συνιδιοκτητών. Κοινωνία δικαιώματος. ΕιρΑθ 103/2021,

σελ. 346.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η κύρια δίκη ως προϋπόθεση του παραδεκτού πρόσθετης παρέμβασης δίχως αυτοτελές αίτημα. ΜΕφΠειρ 668/2020,

σελ. 357.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Αναλογικά δικαιώματα άμισθου Υποθηκοφύλακα. Προσημείωση υποθήκης για απαίτηση από ομολογιακό δάνειο. ΑΠ Ολ 6/2020,

σελ. 318.

Σύμβαση ασφαλίσεως ζημιών. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Καταστροφή ενυπόθηκου ασφαλισμένου ακινήτου. ΑΠ 553/2020, παρατ. Μ. Σπυριδάκης,

σελ. 328.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Υπαναχώρηση καταναλωτή από σύμβαση καταρτισθείσα εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος και υποχρέωση του προμηθευτή προς επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Μελ. Φ. Νικολάου,

σελ. 258.

ΠΩΛΗΣΗ

Υπαναχώρηση καταναλωτή από σύμβαση καταρτισθείσα εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος και υποχρέωση του προμηθευτή προς επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Μελ. Φ. Νικολάου,

σελ. 258.

ΣΥΝΤΡΕΧΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑ

Για να μην επιδικασθεί από το δικαστήριο αποζημίωση στο ζημιωθέντα ή για να μειωθεί το ποσό της, απαιτείται συντρέχον πταίσμα του και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του πταίσματος (υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως) και του επελθόντος αποτελέσματος. ΜΕφΑθ 1166/2019,

σελ. 303.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Υπαναχώρηση καταναλωτή από σύμβαση καταρτισθείσα εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος και υποχρέωση του προμηθευτή προς επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Μελ. Φ. Νικολάου,

σελ. 258.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

Αναλογικά δικαιώματα άμισθου Υποθηκοφύλακα. Προσημείωση υποθήκης για απαίτηση από ομολογιακό δάνειο. ΑΠ Ολ 6/2020,

σελ. 318.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. ΜΕφΑιγαίου 44/2020,

σελ. 332.