ΕφΑθ 4198/2007 [Aγωγή διαζυγίου] (σημσυντ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2008, Μάιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Βέλλας Εισηγήτρια: Χ. Λυκούδη Δικηγόροι: Α. Ξενικάκης, Μ. Σκιντζόγλου-Λάλα Αίτηση διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού. Αντίθε-τες αγωγές. Λύση του γάμου κατά παραδοχή και των δύο αντίθετων αγωγών. Στην δίκη διαζυγίου δεν δικαιολογείται στους διαδίκους έννομο συμφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας. Απορρίπτονται οι εφέσεις ως απαράδεκτες λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, αφού η έννομη συνέπεια, δηλαδή η λύση του γάμου, επήλθε με την παραδοχή των εχουσών το ίδιο αντικείμενο και αίτημα αντιθέτων αγωγών των διαδίκων (αντιθ.μειοψ.). Διατάξεις: άρθρα 1439 [παρ. 1] ΑΚ, 516 KΠολΔ [...] Η υπό κρίση έφεση της εναγομένης-ενάγουσας κατά της υπ’ αριθμ. 5433/2005 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρα 598 έως 612 ΚΠολΔ), ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά την ίδια ειδική διαδικασία. Με την από 28.11.2000 αγωγή (αριθμ. κατ. 10386/4.12.2000) ο ενάγων ζήτησε τη λύση του γάμου του με την εναγομένη λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης τους από λόγους που αφορούν το πρόσωπο της εναγομένης. Με την από 12.12.2000 αγωγή (αριθμ. κατ. 10700/13.12.2000), η ενάγουσα ζήτησε τη λύση του γάμου της με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.