ΕφΘεσ 415/2008 [Απαράδεκτη μεταβολή του αιτήματος στην κατ’ έφεση δίκη - Εξαιρέσεις]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2008, Μάιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κάθε μεταβολή του αιτήματος της αγωγής στην κατ’ έφεση δίκη είναι καταρχήν απαράδεκτη. Εξαίρεση υπάρχει, όταν μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης κατέστη αδύνατη η εκπλήρωση της υποχρέωσης προς παροχή πράγματος, οπότε μπορεί κατ’ έφεση να ζητηθεί η αξία αυτού ή το διαφέρον. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η επέκταση του αντικειμένου και του αιτήματος της αγωγής επί παρεπομένων απαιτήσεων που γεννήθηκαν μετά τη συζήτηση. Κτήση κυριότητας κινητού με δωρεά. Αίτημα επίδειξης εγγράφου με τις προτάσεις για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Στοιχεία πληρότητας σχετικού αιτήματος.Διατάξεις: άρθρα 498, 1043 ΑΚ, 339, 395, 450 [παρ. 1], 451 [παρ. 1], 525 [παρ.1], 526 ΚΠολΔ [...] Οι άνω εφέσεις ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1 και 2, 511, 513, 518 και 520 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επίσης οι πρόσθετοι λόγοι αυτών ασκήθηκαν με αυτοτελή δικόγραφα που επιδόθηκαν εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 520 παρ. 2 ΚΠολΔ προθεσμίας (βλ. τις υπ’ αριθμ. 5524/7.2.2007 και 9093/13.12.2006 εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Γ.Τ. και Θ.Π., αντιστοίχως) και αναφέρονται στα προσβαλλόμενα με τις εφέσεις κεφάλαια και τα αναγκαστικώς συνεχόμενα με αυτά. Συνεπώς πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές οι εφέσεις και οι πρόσθετοι αυτών λόγοι και να ερευνηθεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.