ΕφΑθ 2683/2007 [Προαφαίρεση εξόδων εκτέλεσης - Ανακοπή άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2008, Μάιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προκαταβολή εξόδων εκτέλεσης. Κατάταξη δανειστών στον πίνακα. Προαφαίρεση εξόδων. Προσδιορισμός αυτών με τον πίνακα ή με ιδιαίτερη πράξη, η οποία αποτελεί διανομή πλειστηριάσματος και προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ. Αφαίρεση των εξόδων με βάση τα έγγραφα και τις αποδείξεις. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος, απαιτείται η εξειδίκευση, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, των επί μέρους κονδυλίων, της αιτίας και του δικαιούχου αυτών. Διαφορετικά η αφαίρεση είναι άκυρη. Ιδιότητα ανακόπτοντος. Παθητική νομιμοποίηση επισπεύδοντος. Μη επίδραση δεδικασμένου στους μη μετασχόντες στη δίκη άλλους δανειστές, εκτός αν ομοδικούν αναγκαστικά με τον ανακόπτοντα. Αρχή της προλήψεως. Έννοια.Διατάξεις: άρθρα 932, 975 ΚΠολΔ […] Κατά το άρθρο 932 ΚΠολΔ «τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται από εκείνον που την επισπεύδει» και κατά το άρθρο 975 ΚΠολΔ «η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτελέσεως, που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού κατατάσσονται ...». Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, στη δεύτερη των οποίων γίνεται διάκριση μεταξύ «αφαιρέσεως» των εξόδων και κατατάξεως των προνομιακών απαιτήσεων, υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριασμού, που απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, ότι τα έξοδα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.