ΕφΑθ 2931/2007 [Ανακοπή ερημοδικίας - Έρευνα λόγων από το δικαστήριο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2008, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανακοπή ερημοδικίας. Προϋποθέσεις. Έννοια ανώτερης βίας. Αποτελέσματα νόμιμης άσκησης. Το δικαστήριο αποφαίνεται για την ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της ανακοπής ερημοδικίας με την ίδια απόφαση με την οποία κρίνει και το τύποις παραδεκτό και νόμω βάσιμο της ανακοπής, αρκούμενο σε πιθανολόγηση. Έρευνα του ελαττώματος κλητεύσεως ή του περιστατικού ανώτερης βίας, με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν προαποδεικτικά οι διάδικοι.Διατάξεις: άρθρα 152, 501, 503 [παρ. 1], 505 [παρ. 2], 509 ΚΠολΔ [...] Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 ΚΠολΔ, ανακοπή κατά αποφάσεως που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νομίμως ή εμπροθέσμως ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Συνεπώς, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η ανακοπή ερημοδικίας επιτρέπεται μόνο αν ο διάδικος που δικάσθηκε ερήμην επικαλεσθεί και αποδείξει ότι συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι που δικαιολογούν την άσκησή της (βλ. ΕφΔωδ 189/2004 ΝΟΜΟΣ). Η έννοια της ανώτερης βίας ως λόγου ανακοπής ερημοδικίας, συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 152 ΚΠολΔ (βλ. Σ. Ματθία εις ΕλλΔνη 36,12) και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός εξαιρετικής φύσεως παρακωλυτικό της εμφανίσεως του διαδίκου στο δικαστήριο και της συμμετοχής του στην εκδίκαση της υποθέσεως, που ήταν απρόβλεπτο και δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με ενέργειες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.