ΑΠ 1182/2009 [Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2009, Νοέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δυνατότητα Δημοσίου να κατάσχει στα χέρια τρίτου για την ικανοποίηση των απαιτήσεών του κατά οφειλέτη του. Αν ο τρίτος ισχυρίζεται ότι δεν οφείλει ή αρνείται να καταβάλει την κατασχεθείσα χρηματική ποσότητα στο Δημόσιο, υποχρεούται να προβεί σε αρνητική δήλωση εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου. Δικαίωμα Δημοσίου να ασκήσει ανακοπή κατά της αρνητικής αυτής δηλώσεως, κατά το άρθρο 986 ΚΠολΔ. Κύριο αντικείμενο της ανακοπής αυτής είναι η ύπαρξη και η έκταση της οφειλής του τρίτου προς τον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή η ύπαρξη και η έκταση απαιτήσεως του ιδιωτικού δικαίου. Ο τρίτος δύναται να προσβάλει με ανακοπή το κύρος της κατάσχεσης μόνον αν το κατασχετήριο δεν περιέχει τα κατά το άρθρο 983 ΚΠολΔ στοιχεία ή δεν κοινοποιήθηκε στον καθ’ ου η εκτέλεση, όχι όμως για άλλους λόγους, εκτός αν ο νόμος χορηγεί τέτοιο δικαίωμα και στον τρίτο ή η ακυρότητα τέθηκε προς το συμφέρον του ή και προς το συμφέρον αυτού ή τέθηκε χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Απαραίτητα στοιχεία κατασχετηρίου, δυνάμει των άρθρων 30, 32 και 33 ΚΕΔΕ. Για να επέλθει ακύρωση της εκτέλεσης σε περίπτωση παραλείψεων ή ακυροτήτων των πράξεων εκτελέσεως, πρέπει αυτές να αποδεικνύονται από την ίδια την πράξη και το δικαστήριο να κρίνει ότι προξενήθηκε βλάβη στον προτείνοντα αυτήν (άρθρο 75 ΚΕΔΕ). Οι διαφορές αυτές που αναφύονται με την άσκηση των ανακοπών είτε κατά της δηλώσεως του τρίτου είτε κατά του κατασχετηρίου, εφόσον η απαίτηση που κατασχέθηκε είναι ιδιωτικής φύσης, είναι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου και υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.