Τεύχος 11/2010, Νοέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Απαλαγάκη, Α. Καϊσης, Κλ. Ρούσσος, Ι. Χαμηλοθώρης, Α. Χιωτέλλης, Β. Χριστιανός
Επιστημονική Επιτροπή: Π. Γέσιου-Φαλτσή, Γ. Καλλιμόπουλος, Ι. Καράκωστας, Α. Κουτσουράδης, Δ. Λοβέρδος, Α. Παπαχρίστου, Β. Ρήγας, Γρ. Τιμαγένης, Ν. Ψούνη
ISSN: 1791-3802
Έτη: 12
Τεύχη: 124
Άρθρα: 3512

A’ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

? Nομοθετικό Δελτίο

Β’ ΜΕΛΕΤΕΣ

I. Αστικό Δίκαιο

IΙ. Πολιτική Δικονομία

Γ’ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Αστικό Δίκαιο

? 1. Γενικές Αρχές
? 2. Ενοχικό Δίκαιο
? 3. Εμπράγματο Δίκαιο
? 4. Οικογενειακό Δίκαιο

IΙ. Πολιτική Δικονομία

? 1. Γενικό Μέρος
? 2. Απόδειξη
? 3. Ένδικα Μέσα
? 4. Ειδικές διαδικασίες
? 5. Ασφαλιστικά Μέτρα
? 6. Διαιτησία

IΙΙ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Δ’ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ε’ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤ’ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008