Π. Κολοτούρος, Περί των υποκειμενικών ορίων της ενεργείας της παρεμβάσεως. Iδίως: ενέργεια παρεμβάσεως και αυτοτελής πρόσθετος παρέμβασις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2011, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παναγιώτη Η. Κολοτούρου, Αν. Καθηγητού ΔΠΘ Περίληψις: Εις την προβληματικήν των υποκειμενικών ορίων της ενεργείας της παρεμβάσεως εντάσσονται συστηματικώς τα ακόλουθα ερωτήματα: (α) εάν η εν λόγω ενέργεια καταλαμβάνει μόνον τον απλώς ή και τον αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνοντα· (β) εάν η ενέργεια της παρεμβάσεως ισχύει μόνον υπέρ ή και κατά του υπέρ ου η παρέμβασις κυρίου διαδίκου· (γ) εάν η ενέργεια της παρεμβάσεως δύναται να αντιταχθή κατά του προς ον η ανακοίνωσις, αλλά μη παρεμβάντος εις την ανακοινωθείσαν δίκην τρίτου· (δ) ποία πρόσωπα, πέραν του κυρίου διαδίκου και του υπέρ αυτού προσθέτως παρεμβαίνοντος, δεσμεύονται εκ της ενεργείας της παρεμβάσεως. Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν αντικείμενον της παρούσης μελέτης. Ι. 1. Το ερώτημα είναι: ποίος παρεμβαίνων καταλαμβάνεται υπό των υποκειμενικών ορίων της ούτω καλουμένης «ενεργείας της παρεμβάσεως» (Interventionswirkung), τ.ε. υπό της ενεργείας, την οποίαν έχει η μεταξύ των κυρίων διαδίκων εκδιδομένη απόφασις εις τας σχέσεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος και του υπέρ ου η παρέμβασις διαδίκου εν περιπτώσει μεταγενεστέρας μεταξύ των δίκης. Κατά μίαν εκδοχήν, η τοιαύτη ενέργεια εκδηλούται, αδιαφόρως του ειδικωτέρου χαρακτηρισμού της παρεμβάσεως ως απλής ή αυτοτελούς, και δη κατά τρόπον ώστε τόσον ο απλώς, όσον και ο αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνων να εκπίπτουν κατ’ αρχήν από του δικαιώματος να ισχυρισθούν: είτε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.