ΕφΑθ 110/2010 [Συμμετοχή στα αποκτήματα]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2011, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα παραγράφεται δύο χρόνια μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου. Στην περίπτωση της τριετούς διαστάσεως, η παραγραφή αρχίζει από τη στιγμή που η αξίωση γεννιέται και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της, δηλαδή από τη συμπλήρωση τριετίας στη διάσταση των συζύγων. Εφόσον όμως διαρκεί ο γάμος, η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τη λύση ή την ακύρωση αυτού. Μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου, ο χρόνος παραγραφής τρέχει εκ νέου και για να συμπληρωθεί πρέπει να περάσουν δύο χρόνια από το αμετάκλητο της σχετικής απόφασης. Αποδεικνύεται εν προκειμένω ότι, από την 14.6.2006 (δημοσίευση πρωτόδικης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της ενάγουσας εξ αποκτημάτων) μέχρι την κατά την 1.4.2009 άσκηση της ένδικης εφέσεως, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της διετίας με συνέπεια η αξίωση της εκκαλούσας - ενάγουσας, η οποία κατέστη επίδικη, να υποπέσει στη διετή παραγραφή του άρθρου 1401 εδ. γ' ΑΚ. Δεκτή και βάσιμη κατ’ ουσίαν η σχετική ένσταση περί παραγραφής της αξιώσεώς της, την οποία παραδεκτά προβάλει το πρώτον ο εναγόμενος με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου κατ’ άρθρο 527 ΚΠολΔ.Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής συμμετοχής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.