ΑΠ 1099/2010 [Έννοια εκκαθαρισμένης απαίτησης - Ρύθμιση οφειλής προς πιστωτικά ιδρύματα](παρατ. Η. Ηλιακόπουλος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2011, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προθεσμία επίδοσης δικογράφου προσθέτων λόγων. Εκτέλεση με βάση διαταγή πληρωμής. Βέβαιο και εκκαθαρισμένο απαίτησης. Μη βέβαιη η απαίτηση όταν από τον τίτλο προκύπτει ότι αυτή τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, πριν την πλήρωση της αίρεσης ή την πάροδο της προθεσμίας, που πρέπει να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο να έχει αποδεικτική δύναμη και να επιδίδεται στον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, ως συμπλήρωμα του εκτελεστού τίτλου, μαζί με την επιταγή προς εκτέλεση. Έννοια εκκαθαρισμένης απαίτησης. Η κατάσχεση που επιβλήθηκε για ποσό μεγαλύτερο του τίτλου δεν είναι άκυρη, μπορεί όμως να ακυρωθεί για το επί πλέον ποσόν. Ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα. Η απαίτηση θεωρείται ότι αποσβέστηκε κατά το επί πλέον του πολλαπλασίου ποσό, με την προϋπόθεση ότι το επισπεύδον πιστωτικό ίδρυμα, με μονομερή δήλωσή του σε οποιοδήποτε στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που γνωστοποιείται στον οφειλέτη, προσδιορίσει το οφειλόμενο ποσό της απαίτησης. Η μονομερής αυτή δήλωση συνιστά εκ του νόμου μεταγενέστερη αναβλητική αίρεση, για την έναρξη ή συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, πληρούται δε, με μόνη τη γνωστοποίησή της στον καθ’ ου η εκτέλεση. Δυνατότητα οφειλέτη να ισχυριστεί με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ και να αποδείξει ότι το ποσόν της απαίτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στη δήλωση της Τράπεζας, δεν είναι εκείνο που προκύπτει ως οφειλόμενο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.