ΕφΑθ 1730/2010 [Καταχρηστική κατάσχεση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2011, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απαγόρευση επέκτασης κατάσχεσης σε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από όσα χρειάζονται. Περιορισμός αυτής σε ανάλογα προς την απαίτηση περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί κατά τις περιστάσεις να κριθεί ως καταχρηστική η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παλλαπλάσιας αξίας από την απαίτηση ή περισσοτέρων του ενός στοιχείων, όταν είναι προφανές ότι οι αξιώσεις του θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία να καλύπτει την απαίτηση ή ενός μόνο περιουσιακού στοιχείου. Η υπαίτια, από δόλο ή από αμέλεια, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος, ως πράξη παράνομη, δημιουργεί υποχρέωση εκείνου που άσκησε με τον τρόπο αυτό το δικαίωμά του, να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκάλεσε με την πράξη του αυτή. Έννοια καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος.Διατάξεις: άρθρα 281, 297-299, 330, 932 ΑΚ, 116, 951 [παρ. 2] ΚΠολΔ [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 951 παρ. 2 ΚΠολΔ, η κατάσχεση δεν επιτρέπεται να επεκταθεί σε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από όσα χρειάζονται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση και για να καλυφθούν τα έξοδα της εκτέλεσης. Η διάταξη αυτή, που έχει ως σκοπό να αποτρέψει την εκ μέρους του δανειστή καταπίεση του οφειλέτη με τη δέσμευση δυσανάλογης προς την απαίτηση περιουσίας του τελευταίου, πρέπει να ερμηνεύεται με ευρύτητα δεδομένου ότι κατά την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.