Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής επί απαιτήσεως που απορρέει από καταβολή σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής που ακυρώθηκε(επιμ. Κ. Βούλγαρη)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2011, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ..................................... ΑΙΤΗΣΗ (Για την έκδοση διαταγής πληρωμής) Της ........................................................................ ΚΑΤΑ Της ........................................................................ -----/----- Δυνάμει της υπ’ αριθμόν .................. διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου .................. η εταιρεία μας, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ ης τα ακόλουθα ποσά: Α) .................. ευρώ εντόκως από την .................. Β) .................. ευρώ ως δικαστική δαπάνη, για υποτιθέμενη οφειλόμενη στην καθ’ ης αμοιβή από .................. Την ως άνω διαταγή πληρωμής η καθ’ ης μας την επέδωσε μετά της από .................. επιταγής προς εκτέλεση, που συντάχθηκε παρά πόδας αντιγράφου του α’ εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής την .................., δυνάμει της οποίας η καθ’ ης μας επέτασε να καταβάλουμε τα ακόλουθα ποσά: Α) .................. ευρώ ως επιδικασθέν κεφάλαιο απαιτήσεως Β) .................. ευρώ ως νόμιμους τόκους του παραπάνω κεφαλαίου από .................. μέχρι .................. Γ) .................. ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Δ) .................. ευρώ για καταβληθέντα τέλη απογράφου. Ε) .................. ευρώ για αντιγραφικά, σύνταξη επιταγής και επίδοση κ.λπ. Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε νομίμως και εμπροθέσμως την από .................. ανακοπή, καθώς και την από .................. αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής. Με τον πρώτο λόγο ανακοπής μας επικαλούμασταν ότι δεν υφίσταται η απαίτηση της καθ’ ης, για τους αναφερόμενους σε αυτόν λόγους. Ακολούθως,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.