ΕφΑθ 149/2012 Απόρριψη αγωγής ως αόριστης - Παραγωγή δεδικασμένου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2012, Άυγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη παράγεται δεδικασμένο μόνο ως προς το δικονομικό ζήτημα της αοριστίας, όχι δε και ως προς το ουσιαστικό επίδικο δικαίωμα, αφού το δικαίωμα αυτό, μετά την απόρριψη της αγωγής ως αόριστης, δεν εξετάσθηκε. Το δεδικασμένο που παράγεται σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. β’ του άρθρου 322 εμποδίζει την επανάσκηση της αγωγής, καθιστώντας την απαράδεκτη, μόνο αν αυτή παρουσιάζει το ίδιο δικονομικό ελάττωμα. Έτσι αν απορριφθεί τελεσιδίκως η αγωγή ως αόριστη, το δεδικασμένο κωλύει διάφορη κρίση του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται νέας τυχόν αγωγής, της οποίας το δικόγραφο έχει την ίδια ουσιαστικά συγκεκριμένη διατύπωση που έχει ήδη κριθεί ελαττωματική, ώστε να προκαλεί αοριστία. Ο ενάγων όμως δεν εμποδίζεται να επανέλθει με την άσκηση νέας, όμοιας με την προηγούμενη, αγωγής, αν θεραπεύσει το δικονομικό ελάττωμα για το οποίο δημιουργήθηκε δεδικασμένο, λ.χ. τα στοιχεία της αγωγής που κρίθηκε ως αόριστη.Διατάξεις: άρθρα 321, 322 ΚΠολΔ [...] Μες την από 17.4.2007 (αρ. καταθ. 4.030/2007) αγωγή, ζητείται η διάρρηξη της αναφερομένης σ’ αυτήν σύμβασης γονικής παροχής ακινήτου, με την οποία ο πρώτος εναγόμενος, μη έχοντας εμφανή περιουσία, αρκούσα προς ικανοποίηση της εκ δραχμών 52.667.677 ή 154.563,98 ευρώ, αξίωσης του ενάγοντος και με σκοπό βλάβης των δικαιωμάτων αυτού,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.