ΕιρΘεσ 1994/2012 [Υποκατάσταση της συγκατάθεσης στην αποδοχή τροποποιημένου σχεδίου αίτησης διευθέτησης - Επικύρωση σχεδίου](παρατ. Α. Κρητικός)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2012, Άυγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στο προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθετήσεως οφειλών πρέπει να μην προβάλουν αντιρρήσεις ή να συγκατατεθούν όλοι οι μετέχοντες στη διαδικασία πιστωτές. Χωρίς τη σύμπραξη όλων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το σχέδιο και εν συνεχεία να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Δυνατότητα υποκατάστασης ελλείπουσας συναίνεσης πιστωτή δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν 3869/2010. Στην ελλείπουσα συναίνεση του πιστωτή υπεισέρχεται πλέον η θετική συναίνεση του Δικαστηρίου. Προϋποθέσεις για την υποκατάσταση της συναίνεσης του πιστωτή. Έρευνα από το δικαστήριο της βασιμότητας ή μη των προβαλλομένων από τον πιστωτή ή τους πιστωτές αντιρρήσεων. Υπάρχουν τρεις περιοριστικά στο νόμο αναφερόμενες περιπτώσεις, που αποκλείουν στο Δικαστήριο την υποκατάσταση της ελλείπουσας συγκατάθεσης πιστωτή. Η δικαστική ρύθμιση των οφειλών, που ανοίγει με την αίτηση του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 αποτελεί μη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, που εκδικάζεται μεν κατά τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ, υπαγόμενη καταρχήν σε κοινές ρυθμίσεις με τις αντίστοιχες γνήσιες υποθέσεις, δεν αποκλείεται όμως και η παράκαμψη επί μέρους κανόνων των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ, που δεν συμβιβάζονται με την οριστική επίλυση ιδιωτικού δικαίου διαφορών. Προβολή εκ μέρους πιστωτή, ένστασης καταχρηστικής άσκησης αίτησης υποκατάστασης. Απόρριψη ισχυρισμού ως αόριστου. Απόρριψη και ετέρου ισχυρισμού ως αβάσιμου. Δεκτή η αίτηση υποκατάστασης. Επικύρωση τροποποιημένου σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.