ΜΕφΠειρ 158/2014 [Εμπορική μίσθωση - Παράταση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2014, Μάιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εμπορική μίσθωση. Παράταση αναγκαστική λόγω συμπλήρωσης στη χρήση του μισθίου χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 12 ετών. Ο μισθωτής με την επέλευση της λύσης της μίσθωσης απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος στον εκμισθωτή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα αυτής. Διευρυμένη μίσθωση (επεκτάθηκε και σε άλλα ακίνητα) λόγω έλλειψης του απαραίτητου χώρου για τη στέγαση της εμπορικής επιχείρησης.Διατάξεις: άρθρα 480, 481, 494, 495, 574, 611, 785 ΑΚ [...] 2. Οι ενάγοντες (ήδη εφεσίβλητοι) με την από 17.2.2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 1701/21.2.2011 αγωγή, την οποία απηύθυναν κατά των εναγόμενων (ήδη εκκαλούντων) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, ισχυρίσθηκαν ότι προέβησαν σε επαγγελματική εκμίσθωση στο δικαιοπάροχο των εναγόμενων, μετά το θάνατο του οποίου, οι τελευταίοι (εναγόμενοι) υπεισήλθαν στην επαγγελματική μίσθωση των επιδίκων μισθίων ακινήτων αντί του συμφωνηθέντος μισθώματος. Ότι οι εναγόμενοι δεν έχουν καταβάλλει για το ειδικότερα καθοριζόμενο ευρύτερο χρονικό διάστημα τα αναλυτικά καθοριζόμενα κατά ποσό και χρονικό διάστημα μισθώματα και για το λόγο αυτό ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας να καταβάλλουν στο καθένα από τους ίδιους και κατά ποσοστό 20% το αιτούμενο, ως μίσθωμα οφειλόμενο, ποσό με το νόμιμο τόκο. 2.α. Επί της αγωγής εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έγινε μερικά δεκτή η αγωγή και υποχρεώθηκαν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.