ΜΠρΠατρ 55/2014 [Σύμβαση έργου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση έργου. Για το ορισμένο της αγωγής καταβολής της αμοιβής εργολάβου, οφείλει αυτός να επικαλεσθεί στο αγωγικό δικόγραφο την κατάρτιση της συμβάσεως έργου με τον εργοδότη, το έργο, το είδος και το ύψος της αμοιβής που συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, την εκτέλεση και την παράδοση ή προσφορά του έργου. Η αμοιβή μπορεί να συμφωνηθεί κατ΄ αποκοπή, κατά μονάδα, επί τη βάσει προϋπολογισμού, απολογιστικώς, χρονικώς, σε ποσοστό ή να καταλειφθεί ακαθόριστη ως προς το ποσό και τον τρόπο υπολογισμού της, οπότε ο προσδιορισμός αυτής γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια.Διατάξεις: άρθρα 681, 694 [παρ. 1α΄ ] ΑΚ [...] Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 αρ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων, τα οποία θεμελιώνουν κατά το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα εναντίον του εναγομένου, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα. Η παράθεση στο δικόγραφο της αγωγής των πραγματικών εκείνων περιστατικών, τα οποία τυγχάνουν νομικώς ικανά και αναγκαία ως προς τη θεμελίωση του προστατευτέου δικαιώματος και πρέπει να αναφέρονται εκεί με τέτοια σαφήνεια, ώστε να εξατομικεύεται η υπό κρίση έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.