ΕιρΕλευσ 39/2013 [Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ως λόγος ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για να κριθεί, κατόπιν ανακοπής, αν η άσκηση του ουσιαστικού δικαιώματος, που έχει ήδη αναγνωρισθεί με τελεσίδικη καταψηφιστική δικαστική απόφαση, δια πράξεως της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος υπό την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προβάλλεται με την ανακοπή, και η προηγούμενη της τελεσιδικίας της αποφάσεως συμπεριφορά του επιτάσσοντος, όχι ως συνθέτουσα, τυχόν, άσκηση του δικαιώματος αλλά ως μέρος των περιστάσεων ασκήσεως ήδη του δικαιώματος, οι οποίες αποτελούν στοιχείο της βάσεως της προτεινόμενης, δια του λόγου της ανακοπής, ενστάσεως του άρθρου 281 ΑΚ. Λόγος ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής είναι και η ένσταση, καταλυτική του δικαιώματος που βεβαιώνεται στη διαταγή πληρωμής, όπως η ένσταση εκ του άρθρου 281 ΑΚ.Διατάξεις: άρθρα 281 AK, 623, 624, 628 ΚΠολΔ [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος από ορισμένη έννομη σχέση και αφ΄ ετέρου η απαίτηση αυτή και το ποσό της να αποδεικνύονται άμεσα από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Εάν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως ο δικαστής οφείλει, κατ΄ άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.