ΕιρΘεσ 3664/2014 [Εγγύηση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2015, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού τράπεζας με τον ανακόπτοντα. Εγγυητής ο καθού η ανακοπή, ο οποίος αναγκάστηκε να καταβάλλει στην τράπεζα 24.000 ευρώ, τα μισά των οποίων αναζήτησε από τον ανακόπτοντα. Ο τελευταίος αρνήθηκε και ο καθού προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής. Απόρριψη της ανακοπής κατά της επίδικης διαταγής πληρωμής. Ο συνεγγυητής που ικανοποίησε τον δανειστή έχει αναγωγή εναντίον των λοιπών συνεγγυητών στην έκταση που ευθύνονται μεταξύ τους οι οφειλέτες εις ολόκληρον, ενώ, κατ’ άρθρο 487 παρ. 1 ΑΚ, οι περισσότεροι συνοφειλέτες ευθύνονται μεταξύ τους κατά ίσα μέρη, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο από την σχέση.Διατάξεις: άρθρα 361, 487, 860, 874 ΑΚ Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του ζητά να ακυρωθεί για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους η με αρ. 9894/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη αυτού του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στον καθ’ ου το ποσό των 12.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων και να καταδικασθεί ο καθ’ ου στη δικαστική του δαπάνη. Η ανακοπή αρμόδια εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου προς συζήτηση (άρθρα 632 παρ. 1 σε συνδ. με 14 παρ. 1α ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (άρθρα 635-646 ΚΠολΔ), κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (σύμβαση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.