ΜΠρΠατρ 268/2014 [Καταχρηστικοί Τραπεζικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2015, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τραπεζικός γενικός όρος συναλλαγών που προέβλεπε ότι η πιστοδότρια και καθής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρία διέθετε το δικαίωμα να χρεώνει, κατά την πρώτη χρεωστική κίνηση ύστερα από τη σύναψη της επίδικης σύμβασης, αλλά και σε ετήσια βάση, τον καταθετικό λογαριασμό της πιστούχου πρώτης ανακόπτουσας, ο οποίος χρησιμοποιείτο προς εξυπηρέτηση της εν λόγω σύμβασης πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, με ποσό 200 ευρώ για διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα, το οποίο δικαιούτο η καθ’ ης η ανακοπή να αναπροσαρμόζει σε περίπτωση αυξήσεως του κόστους εξυπηρετήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως του ορίου υπεραναλήψεων. Κρίθηκε άκυρος ως per se καταχρηστικός, διότι είναι αδιαφανής, αφού δεν προσδιορίζονται σ’ αυτόν τα συγκεκριμένα διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα, τα οποία καλύπτονται δια της καταβολής του εκεί προβλεπόμενου ποσού που δύναται επιπροσθέτως να αναπροσαρμόζεται από την καθ’ ης ανακοπή, δίχως να καθίσταται εφικτός ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του ύψους της περί ης ο λόγος αναπροσαρμογής του μέσω ειδικώς καθορισμένων στον ελεγχόμενο όρο και εύλογων για τον αντισυμβαλλόμενο καταναλωτή κριτηρίων, με αποτέλεσμα να αφήνεται η αντιπαροχή του καταναλωτή αόριστη, χωρίς να αποδεικνύεται σχετικός σπουδαίος λόγος.Διατάξεις: άρθρα 862-864, 866-868 ΑΚ, 1, 2 Ν 2251/1994 [...] 1. Οι ανακόπτοντες αιτούνται δια της ένδικης ανακοπής, κατά την προσήκουσα εκτίμησή της, να ακυρωθεί για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.