ΕφΑθ 5818/2013 [Διαφορές που υπάγονται σε διαιτησία]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2015, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τη συμφωνία περί διαιτησίας επί μελλοντικών διαφορών μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ορισμένες ή και όλες οι ιδιωτικού δικαίου διαφορές από ορισμένη έννομη σχέση, που μπορούν να γεννηθούν στο μέλλον, σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου και αν στηρίζονται. Συνεπώς, η διαφορά η οποία ανάγεται στην πληρωμή της αμοιβής μηχανικού, εφόσον η αμοιβή αυτή μπορεί να εισπραχθεί από τον ίδιο τον μηχανικό, χωρίς παρεμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μπορεί να υπαχθεί με συμφωνία των μερών σε διαιτησία, δεδομένου ότι η δια-φορά αυτή είναι ιδιωτικού δικαίου και αναφέρεται σε περιουσιακό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να διατεθεί ελευθέρως από τους ενδιαφερόμενους και μάλιστα από τον δικαιούχο της αμοιβής μηχανικό. Η συμφωνία για διαιτησία είναι έγκυρη, μόνο, εάν καταρτίζεται εγγράφως και διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις. Βούληση των συμβαλλομένων μερών περί της ύπαρξης έγκυρης και ισχυρής διαιτητικής συμφωνίας προς διαιτητική επίλυση της διαφοράς τους.Διατάξεις: άρθρα 65 [παρ. 2], 867, 868, 869, 873 ΚΠολΔ [...] Η από 23.2.2011 [αρ. κατ. 1385/28.2.2011] έφεση του ενάγοντος κατά των εναγόμενων [πλην της εναγόμενης εταιρίας με την επωνυμία «...»] και κατά της υπ’ αρ. 39/2008 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε αντιμωλίαν των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.