ΕιρΠειρ 246/2014 [Πραγματική μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφειλέτριας λόγω ανεργίας](παρατ. Αθ. Κρητικός)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2015, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να ανταπεξέλθει στο σύνολο της οφειλής της, λόγω της ανεργίας της ίδιας και του συζύγου της. Αγροτεμάχιο της αιτούσας δεν κρίθηκε πρόσφορο προς εκποίηση, λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας. Δεκτή εν μέρει η αίτηση.Διατάξεις: άρθρα 8 [παρ. 2, 5], 9 [παρ. 2] Ν 3869/2010 [...] Με την κρινόμενη αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την καθής πιστώτρια τράπεζα, που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών της προς την πιστώτρια τράπεζα και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από τη ρευστοποίηση της περιουσίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται. Η ένδικη αίτηση, όπως παραδεκτώς διευκρινίστηκε με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα τηρούμενα πρακτικά αλλά και με τις κατατεθείσες προτάσεις της (άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ), εισάγεται νομίμως και αρμοδίως ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν 3869/2010), μετά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.