Πουβλικιανή αγωγή(επιμ. Κ. Βούλγαρη)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2015, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πουβλικιανή αγωγή * Ενώπιον του ................................ (1) ΑΓΩΓΗ Του ....................................., κατοίκου ..................................... (2) ΚΑΤΑ Του ....................................., κατοίκου ..................................... (3) Δυνάμει του υπ’ αριθμόν .…… συμβολαίου του Συμβολαιογράφου ..................., νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου, μου μεταβιβάστηκε δυνάμει νομίμου τίτλου και με καλή πίστη από τον ..................., τον οποίο καλοπίστως κατά τη μεταβίβαση θεωρούσα κύριο του επίδικου ακινήτου η νομή (4) του παρακάτω ακινήτου ................... (5) . Έκτοτε το επίδικο ακίνητο το νέμομαι και κατέχω με καλή πίστη και ειδικότερα προέβην σε περίφραξη αυτού, το καλλιεργούσα συστηματικά, ενώ ορισμένα έτη προέβην στην εκμίσθωση αυτού, λαμβάνοντας το σχετικό μίσθωμα, χωρίς ουδέποτε να οχληθώ από οποιονδήποτε (4) . Όλως αιφνιδίως προ ..................... μηνών ο εναγόμενος παρανόμως και χωρίς οποιοσδήποτε δικαίωμα με απέβαλε από τη νομή και κατοχή του παραπάνω ακινήτου, επικαλούμενος ότι το ως άνω ακίνητο δεν ανήκε στον δικαιοπάροχό μου και επομένως ότι ο ίδιος μπορεί ελευθέρως να το καταλάβει, εφόσον αυτό δεν μου ανήκει. Το επίδικο ακίνητο εξακολουθεί να νέμεται και κατέχει ο αντίδικος μέχρι σήμερα, χωρίς να επικαλείται ότι έχει επ’ αυτού οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα (3) . Επειδή από την ....................., οπότε και μεταγράφηκε η οικεία συμβολαιογραφική πράξη και μου παραδόθηκε η νομή του επίδικου ακινήτου και μέχρι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.