ΑΠ 2045/2014 [Επίσπευση αναπλειστηριασμού]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2015, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αρχίζει από την επίδοση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση. Επί αναπλειστηριασμού, κατά τον οποίο επιτεύχθηκε μικρότερο πλειστηρίασμα, ο πρώτος υπερθεματιστής που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασμα ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως με το επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει ο αρχικός υπερθεματιστής με τους τυχόν τόκους της καταλογίζεται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται. Η έκθεση αναπλειστηριασμού αποτελεί εναντίον του τίτλο εκτελεστό, η δε εναντίον του αναγκαστική εκτέλεση αρχίζει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έκθεσης αναπλειστηριασμού.Διατάξεις: άρθρα 965 [παρ. 3, 5, 6], 1003 [παρ. 4] ΚΠολΔ [...] Ι) Με την από 20.10.2013 αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η 53/2013 απόφαση του Εφετείου Αιγαίου, με την οποία απορρίφθηκε η κατά της .../2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου έφεση. Με την πρωτόδικη απόφαση απορρίφθηκε η από 30.10.2008 ανακοπή του ήδη αναιρεσείοντος, την οποία αυτός είχε ασκήσει κατά της επισπευδομένης σε βάρος του αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση την από 9.10.2008 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό .../16.4.2003 Έκθεσης Αναγκαστικού Πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία του αναπλειστηριασμού του συμβ/φου Μυκόνου Π. Τ.. Η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 552, 553, 556, 558, 564, 566...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.