Χρ. Χασάπης, Σκέψεις για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης σε καταναλωτές για ακίνητα, που προορίζονται για κατοικία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να φωτίσει ορισμένες πτυχές της πρόσφατης Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για την στεγαστική πίστη, η οποία αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στην προστασία των καταναλωτών μετά την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη. Σημαντικά ζητήματα, όπως η παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, η χορήγηση πίστωσης σε ξένο νόμισμα και η πρόωρη αποπληρωμή δανείου, ρυθμίζονται πλέον ρητώς. Ο Έλληνας νομοθέτης καλείται να εναρμονίσει το ελληνικό δίκαιο προς αυτήν μέχρι τις αρχές του 2016. Στο πλαίσιο της παρούσας εξετάζεται η κατάσταση της ελληνικής έννομης τάξης και παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις της Οδηγίας ως προς τα πλέον σημαντικά ρυθμιζόμενα θέματα. Α. Εισαγωγή: Η θέσπιση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ Στις 28 Ιανουαρίου 2014 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη θέσπιση Οδηγίας για τις συμβάσεις ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων προς καταναλωτές [1] . Η πράξη τέθηκε έτσι σε ισχύ με τη μορφή, που έλαβε ως θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη συζήτηση [2] . Οι εθνικοί νομοθέτες έχουν από τότε μια διετή προθεσμία μέχρι τις 21 Μαρτίου 2016 για να μεταφέρουν στις εσωτερικές νομοθεσίες τις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.