ΜΠρΘεσ 6211/2015 [Εκτοκισμός και ανατοκισμός εισφοράς Ν 128/1975 που αφορά τις Τράπεζες](παρατ. Σ. Χασάπης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για την πληρότητα της διαταγής πληρωμής δεν απαιτείται να παρατίθεται η κίνηση των επιμέρους κονδυλίων του λογαριασμού, όπως επίσης δεν απαιτείται να αναφέρεται το ύψος του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου βάσει του οποίου καθορίζονται τα κονδύλια των τόκων, που περιλαμβάνονται στον αλληλόχρεο λογαριασμό, αφού τα λοιπά σταθερά στοιχεία (κεφάλαιο, χρόνος) επιτρέπουν τον υπολογισμό του επιτοκίου βάσει απλών αριθμητικών πράξεων. Είναι νόμιμη η μετακύλιση της εισφοράς του Ν 128/1975, η δε επιβολή της από την τράπεζα στον δανειολήπτη μπορεί να ελεγχθεί μόνον από την άποψη της διαφάνειας, ιδίως όταν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση ή κατά τρόπο κεκαλυμμένο, στοιχεία που δεν επικαλούνται, εν προκειμένω, οι ανακόπτοντες. Η εισφορά αυτή αποτελεί μέρος του ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και, επομένως, νόμιμα ανατοκίζεται.Διατάξεις: άρθρα 296 ΑΚ, 1 Ν 128/1975 [...] Με την υπό κρίση ανακοπή και το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, οι ανακόπτοντες ζητούν να ακυρωθεί, για τους διαλαμβανόμενους λόγους, η υπ’ αρ. 2.391/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις ολόκληρον στην καθής το συνολικό ποσό των 50.648,32 ευρώ, εντόκως από 3.12.2011, βάσει της αναφερόμενης σύμβασης πιστώσεως. Η ανακοπή καθώς και το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων αυτής παραδεκτώς και αρμοδίως φέρονται προς εκδίκαση, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.