ΕιρΘεσ 1387Ε/2015 [Αντικατάσταση εκκαθαριστή εταιρίας]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Λύση ομόρρυθμης εταιρίας. Εκκαθάριση. Αντικατά-σταση εκκαθαριστή μόνο για σπουδαίους λόγους. Σπουδαίο λόγο συνιστά, μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων μεταξύ των υπαρχόντων εκκαθαριστών ή μεταξύ αυτών και των συνεταίρων, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη ή πολύ δυσχερής η πραγματοποίηση του έργου της εκκαθάρισης, καθώς και η άρνηση του ενός εκκαθαριστή να συμπράξει με τον άλλον ή τους άλλους στο έργο της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.Διατάξεις: άρθρα 741, 766, 767, 777-783 ΑΚ [...] Από τις διατάξεις των άρθρων 741, 766, 767, 777-783 ΑΚ και 1820 ΕμπΝ (οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τις υπό εκκαθάριση ομόρρυθμες εταιρείες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 294 παρ. 1 Ν 4072/2012) συνάγεται ότι η λύση προσωπικής εμπορικής εταιρίας, όπως είναι και η ομόρρυθμη εταιρεία, αορίστου, αλλά και ορισμένου χρόνου, επέρχεται με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου, ανεξάρτητα συνδρομής ή μη σπουδαίου λόγου, η οποία (καταγγελία) αποτελεί άτυπη μονομερή δήλωση, απευθυνόμενη στους λοιπούς εταίρους, που δεν ανακαλείται και η οποία έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, αφού διαμορφώνει νέα κατάσταση (ΑΠ 1776/2006 ΝοΒ 2007,707, ΑΠ 76/2001 ΕλλΔνη 42,707, ΕφΘεσ 2112/2006 ΕπισκΕΔ 2007,127, ΕφΑθ 1715/2005 ΕλλΔνη 2005,1726, ΕφΑθ 260/2004 ΕλλΔνη 2004,875). Εξάλλου, από τη λύση της εταιρείας παύει η εξουσία των διαχειριστών εταίρων (άρθρο 777...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.