Τεύχος 11/2015, Νοέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Απαλαγάκη, Α. Καϊσης, Κλ. Ρούσσος, Ι. Χαμηλοθώρης, Α. Χιωτέλλης, Β. Χριστιανός
Επιστημονική Επιτροπή: Π. Γέσιου-Φαλτσή, Γ. Καλλιμόπουλος, Ι. Καράκωστας, Α. Κουτσουράδης, Δ. Λοβέρδος, Α. Παπαχρίστου, Β. Ρήγας, Γρ. Τιμαγένης, Ν. Ψούνη
ISSN: 1791-3802
Έτη: 12
Τεύχη: 124
Άρθρα: 3512

A΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Nομοθετικό Δελτίο

Β΄ ΜΕΛΕΤΕΣ

I. Αστικό Δίκαιο

IΙ. Πολιτική Δικονομία

Γ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Αστικό Δίκαιο

1. Ενοχικό Δίκαιο
2. Οικογενειακό Δίκαιο

IΙ. Πολιτική Δικονομία

1. Γενικό Μέρος
2. Ένδικα Μέσα
3. Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας
4. Αναγκαστική Εκτέλεση
5. Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Δ΄ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008