ΜΕφΑθ 297/2015 [Μισθωτικές διαφορές – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2016, Μάιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής. Λόγοι ανακοπής. Έκδοση διαταγής πληρωμής κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Διαταγή πληρωμής, που εκδίδεται παρά το ότι η απαίτηση ή το ποσόν της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ακυρώνεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου. Η παράδοση του μισθίου αποτελεί αναγκαία ουσιαστική προϋπόθεση έναρξης της μισθωτικής σχέσης, αποδεικνυόμενης δε της μη συνδρομής της, καταλύεται η σε βάρος του καθ’ ου η διαταγή πληρωμής αξίωση καταβολής των επίμαχων μισθωμάτων. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής.Διατάξεις: άρθρα 623, 624, 628 ΚΠολΔ [...] Η ένδικη από 25.11.2013 (αρ. κατ. .../28.11.2013) έφεση του ανακόπτοντος Δήμου Κ., που πρωτοδίκως ηττήθηκε, κατά της με αρ. .../2013 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού η εκκαλουμένη επιδόθηκε στις 14.11.2013 (βλ. σημείωση του δικαστικού επιμελητή Λ.Φ. επί του αντιγράφου της εκκαλουμένης που επιδόθηκε στον εκκαλούντα) και η υπό κρίση έφεση ασκήθηκε στις 28.11.2013 με κατάθεσή της στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, έχει δε καταβληθεί από τον εκκαλούντα το νόμιμο παράβολο, κατ’ άρθρο 495 παρ. 4 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.