ΜΕφΑνατΚρήτ 11/2016 [Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής – Λόγοι ανακοπής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η σχετική αίτηση. Ακύρωση ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου στην περίπτωση που η απαίτηση ή το αιτούμενο ποσό δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ή αν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη χρηματική απαίτηση εξαρτάται από αναβλητική αίρεση και δεν αποδεικνύεται εγγράφως η πλήρωση αυτής. Με την ανακοπή προβάλλονται λόγοι είτε κατά του κύρους της διαταγής πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης, είτε κατά της ύπαρξης της απαίτησης. Αν ο λόγος ανακοπής είναι τυπικός, όπως συμβαίνει με τον λόγο της μη έγγραφης απόδειξης της πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης από την οποία εξαρτάται η απαίτηση, για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, τότε αντικείμενο της δίκης της ανακοπής δεν καθίσταται και το ζήτημα της πλήρωσης ή μη της αναβλητικής αίρεσης, αφού με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού αυτού λόγου της ανακοπής, γίνεται δεκτό το αίτημα αυτής και ακυρώνεται άνευ ετέρου η διαταγή πληρωμής. Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, όπως ασκείται και η αγωγή. Στοιχεία δικογράφου ανακοπής. Νέοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με πρόσθετο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή και κοινοποιείται οκτώ ημέρες πριν από τη συζήτηση. Το εμπρόθεσμο ή όχι της κοινοποίησης του δικογράφου των προσθέτων λόγων ανακοπής θα κριθεί από το είδος της διαδικασίας που εφαρμόζεται κάθε φορά. Διαχρονικό δικονομικό δίκαιο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.