ΜΠρΑθ 3268/2016 [Επανάληψη συζήτησης λόγω αδυναμίας έκδοσης απόφασης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αν για οποιονδήποτε λόγο, που παρουσιάζεται μετά το τέλος της συζήτησης, είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται, αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί να γίνει και η κλήση για τη συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου, είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση, που δεν εκδοθεί απόφαση από τον δικαστή λόγω παραίτησής του από την υπηρεσία ή λόγω καθυστέρησης στην έκδοση της απόφασης και το δικαστήριο διατάσσει να επαναληφθεί η συζήτηση. Η με βάση τα ανωτέρω επαναλαμβανόμενη συζήτηση είναι συνέχεια της προηγούμενης και όχι νέα συζήτηση. Συνεπώς, δεν απαιτείται σε αυτήν η εκ νέου κατάθεση προτάσεων, αλλά επιτρέπεται η συμπλήρωση των ήδη κατατεθειμένων, ενώ ο διάδικος που δεν παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, είχε, όμως, παρασταθεί στην αρχική, δικάζεται αντιμωλία, χωρίς να χρειάζεται κατάθεση προτάσεων. Εάν, όμως, δεν είχε παρασταθεί ούτε στην αρχική δίκη, εξετάζεται εάν είχε κλητευθεί νομίμως στην αρχική και στη νέα συζήτηση, και σε τέτοια περίπτωση δικάζεται ερήμην. Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγομένου, σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος απορρίπτεται η αγωγή κατά τους ορισμούς του 271 ΚΠολΔ. Κατά το 280 παρ. 2 ΚΠολΔ, διάδικος που ζητεί μόνο αναβολή, η οποία δεν έγινε δεκτή, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην περίπτωση υποβολής μόνο αιτήματος αναβολής και προϋποθέτει τη μη συμμετοχή του διαδίκου στη συζήτηση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.