ΜΠρΛαρ 399/2016 [Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η αποδοχή είναι η μονομερής εκείνη διαδικαστική πράξη, που προέρχεται από το εναγόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον ειδικό πληρεξούσιό του και απευθύνεται στο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου γίνεται και με την οποία αναγνωρίζεται και ισχυροποιείται πράξη του αντιδίκου του αποδεχόμενου. Ως αντικείμενο έχει το αίτημα, όχι την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών της ιστορικής βάσης της αγωγής, που είναι αντικείμενο ομολογίας και γι’ αυτό επιφέρει το αποτέλεσμά της και αν ακόμη η αγωγή είναι αόριστη ή νομικά αβάσιμη, αν υπάρχει έλλειψη εννόμου συμφέροντος, όχι όμως και αν είναι απαράδεκτη. Η επέλευση των αποτελεσμάτων της αποδοχής εξαρτάται από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ουσιαστικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι ο αποδεχόμενος πρέπει να έχει απεριόριστη εξουσία διάθεσης του επίδικου δικαιώματος. Μπορεί να γίνει από τον εναγόμενο, με δικόγραφο που επιδίδεται στον ενάγοντα ή με δήλωσή του στο Δικαστήριο, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, ή σιωπηρά, δηλαδή, με πράξεις από τις οποίες συνάγεται σαφώς η πρόθεση αποδοχής. Γίνεται δεκτό ότι μπορεί να γίνει και με δήλωση που περιέχεται στις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον εναγόμενο, κατά τη συζήτηση. Αν υπάρχουν περισσότεροι ομόδικοι, η αποδοχή της αγωγής κρίνεται αυτοτελώς για κάθε έναν, με εξαίρεση στην περίπτωση της αναγκαστικής ομοδικίας, όταν η αξίωση διάθεσης του αναγνωριζόμενου δικαιώματος ανήκει από κοινού σε όλους τους αναγκαίους ομοδίκους και όταν πρόκειται για υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση, οπότε η δήλωση αποδοχής πρέπει να προέρχεται από όλους τους ομοδίκους. Ασφαλιστικά μέτρα. Στη διαδικασία αυτή το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται, καταρχάς, από την τυχόν αποδοχή της αίτησης εκ μέρους του καθ’ ου και μπορεί να διατάξει το κατά την κρίση του ενδεδειγμένο και πρόσφορο εκάστοτε μέτρο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.