ΕφΑθ 461/2016 [Έκδοση διαταγής πληρωμής από πολιτικό δικαστή για απαίτηση πηγάζουσα από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου] (σημ. Π. Πετροπούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανακοπή Δημοσίου κατά διαταγής πληρωμής εκδοθείσας από τον πολιτικό δικαστή με βάση δημόσιο έγγραφο τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Είναι δυνατή η από τον αρμόδιο πολιτικό δικαστή έκδοση διαταγής πληρωμής, συντρεχουσών των προς τούτο προϋποθέσεων σε βάρος του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, και αν ακόμη η υποκείμενη σχέση, από την οποία απορρέει η χρηματική απαίτηση προς πληρωμή επί της οποίας ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Επιτρέπεται δε και η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που πηγάζουν από κάθε αιτία, οποιοσδήποτε και αν είναι ο εκτελεστός τίτλος, ενόψει της δυνατότητας καθοριστικής επέμβασης της δικαιοδοτικής λειτουργίας στις περιπτώσεις που αναφύονται έριδες και αμφισβητήσεις κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο διάδικος που πέτυχε να εκδοθεί υπέρ αυτού τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου κατά του Δημοσίου, μπορεί, προκειμένου να αποκτήσει και σχετικό εκτελεστό τίτλο, να ζητήσει να εκδοθεί, με βάση την εν λόγω απόφαση και το δεδικασμένο που παράγεται από αυτήν για την απαίτηση, διαταγή πληρωμής από τον δικαστή του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.Διατάξεις: άρθρα 623, 624, 628, 632, 633 ΚΠολΔ, 94, 95 παρ. 5 Συντ., 1 Ν 3068/2002, Ν 2462/1997, 199 παρ. 1 ΚΔΔ [...] I. Η υπό κρίση έφεση κατά της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.