ΕιρΚορινθ 258/2016 [Αίτηση επικύρωσης σχεδίου διευθέτησης οφειλών – Συνυπολογισμός μηνιαίων καταβολών - Αίτηση απαλλαγής από υπόλοιπο χρεών] (παρατ. Αθ. Κρητικός)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση επικύρωσης σχεδίου διευθέτησης οφειλών, άλλως ρύθμισης χρεών, με εξαίρεση από τη ρευστοποίηση εν δυνάμει οικοπέδου μετά της υπ’ αυτού ημιτελούς κατοικίας, η οποία αποτελεί την εν δυνάμει κατοικία. Νόμιμο το σχετικό αίτημα, αφού στην έννοια της δυνητικής κατοικίας εμπίπτει και το ακίνητο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο οικοδόμησης. Απόρριψη ισχυρισμού των καθ’ ων περί αοριστίας της σχετικής αίτησης. Μη νόμιμο το αίτημα περί επικύρωσης του σχεδίου διευθέτησης, αφού η επικύρωση αυτού από τους διαδίκους δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την, κατά τα ανωτέρω, επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του, επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωσή του, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη – αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση, που εκδίδεται επί της ανωτέρω αίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές και επ’ αυτής το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιείται η απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Πεδίο εφαρμογής νόμων 4336 και 4346/2015. Ποιες αιτήσεις καταλαμβάνουν. Ο Ειρηνοδίκης, ενόσω δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση κατά την μετά τη δίμηνο από την κατάθεση της αίτησης ορισθείσα ημέρα της επικύρωσης, αποφασίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αίτησης. Συνυπολογισμός των μηνιαίων αυτών καταβολών στο χρονικό διάστημα του άρθρου 8 παρ. 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παρ. 2 ή 9 παρ. 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται, το δε ποσό αυτό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.