Τεύχος 5/2017, Μάιος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Απαλαγάκη, Α. Καϊσης, Κλ. Ρούσσος, Ι. Χαμηλοθώρης, Α. Χιωτέλλης, Β. Χριστιανός
Επιστημονική Επιτροπή: Π. Γέσιου-Φαλτσή, Γ. Καλλιμόπουλος, Ι. Καράκωστας, Α. Κουτσουράδης, Δ. Λοβέρδος, Α. Παπαχρίστου, Β. Ρήγας, Γρ. Τιμαγένης, Ν. Ψούνη
ISSN: 1791-3802
Έτη: 12
Τεύχη: 123
Άρθρα: 3481

A΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Nομοθετικό Δελτίο

Eπίκαιρα Νομοθετήματα

Β΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Αστικό Δίκαιο

1. Γενικές Αρχές
Αφιέρωμα: Δικαίωμα γενετήσιας αυτοδιάθεσης ατόμου - διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το φύλο χωρίς να απαιτείται χειρουργική αλλαγή φύλου
2. Ενοχικό Δίκαιο
3. Εμπράγματο Δίκαιο
4. Ειδικοί Αστικοί Νόμοι

IΙ. Πολιτική Δικονομία

1. Απόδειξη
2. Ένδικα Μέσα
3. Ειδικές Διαδικασίες
4. Αναγκαστική Εκτέλεση
5. Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Δ΄ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008