ΜΕφΛαμ 90/2017 [Ευθύνη τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή] (παρατ. Ε. Μαργαρίτης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2017, Δεκέμβριος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Στ. Τρικκαλίδη, Εφέτης Δικηγόροι: Γ. Σουμέλας, Κλ. Βουλκίδης Έννοια ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας ή perpetual bonds. Υποχρέωση τραπεζών ή Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς ενημέρωση των επενδυτών για επικίνδυνες ή πολύπλοκες επενδύσεις. Αν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τράπεζα, εκδηλωθεί συμπεριφορά μη ανταποκρινόμενη στην ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια, δηλαδή στις συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, τότε η συμπεριφορά είναι παράνομη και υπαίτια και αποτελεί γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης της αιτιωδώς συνδεόμενης ζημίας. Ευθύνη για αποζημίωση από αδικοπραξία τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή όσον αφορά τη χρήση perpetual bonds. Καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Αόριστο το κονδύλιο περί διαφυγόντος κέρδους. Διατάξεις: άρθρα 288, 297, 298, 300, 330, 914 ΑΚ, 8 Ν 2251/1994 [...] 2. Με την από 27.1.2014 (υπ’ αριθμ. καταθ. …/2014) αγωγή ο ενάγων - ήδη εφεσίβλητος εκθέτει ότι το Φεβρουάριο του 2005, κατόπιν συστάσεως της υποδιευθύντριας του υποκαταστήματος της εναγομένης - ήδη εκκαλούσας στο Καρπενήσι, πελάτης του οποίου ήταν από ετών, έδωσε στην εναγομένη εντολή αγοράς ομολόγου εκδόσεως της … συνολικού ποσού 137.000 ευρώ (αγορά ομολόγου ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ στις 17.2.2005 και ονομαστικής αξίας 67.000 ευρώ στις 18.2.2005), ότι το προϊόν αυτό, με βάση τις πληροφορίες που του είχε παράσχει προ της αγοράς η υποδιευθύντρια του υποκαταστήματος, ήταν ομόλογο δεκαετούς διάρκειας, προσέφερε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.