Τεύχος 7/2018, Ιούλιος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Απαλαγάκη, Α. Καϊσης, Κλ. Ρούσσος, Ι. Χαμηλοθώρης, Α. Χιωτέλλης, Β. Χριστιανός
Επιστημονική Επιτροπή: Π. Γέσιου-Φαλτσή, Γ. Καλλιμόπουλος, Ι. Καράκωστας, Α. Κουτσουράδης, Δ. Λοβέρδος, Α. Παπαχρίστου, Β. Ρήγας, Γρ. Τιμαγένης, Ν. Ψούνη
ISSN: 1791-3802
Έτη: 11
Τεύχη: 114
Άρθρα: 3281

A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ

B΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Nομοθετικό Δελτίο

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Γ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Αστικό Δίκαιο

1. Γενικές Αρχές
2. Ενοχικό Δίκαιο
3. Εμπράγματο Δίκαιο
4. Ειδικοί Αστικοί Νόμοι

IΙ. Πολιτική Δικονομία

1. Ένδικα Μέσα
2. Ασφαλιστικά Μέτρα
3. Αναγκαστική Εκτέλεση
4. Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

IΙΙ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008